ČLANCI AUTORA/KE: Aida A. Hozić

Aida A. Hozić piše i predaje o međunarodnoj politici u Gainesvilleu, Florida. Poreklom je iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, i proučava načine na koje ratovi i nasilje oblikuju politiku svakodnevnog života u zonama sukoba i u područjima gde navodno vlada mir.