ČLANCI AUTORA/KE: Aljbana Grdži

Aljbana Grdži je aktivistkinja za ljudska prava. Završila je svoje master studije u oblasti međunarodne saradnje i razvoja u Milanu, Italija, a ima i diplomu profesionalnog umetnika u oblasti ljudskih prava i višestepenog upravljanja sa Univerziteta u Padui, Italija. Pitanja u vezi sa izgradnjom mira, imigracijom, zaštitom dece i rodom jesu u središtu njenog pisanija.

Blogbox | Bezbednost

Žrtve stalnih pretnji miru jesu nevini civili

Piše - 10.02.2017

Evolucija pretnji po globalnu bezbednost uticala je na metode ratovanja.