ČLANCI AUTORA/KE: Bashkim Ibishi

Baškim Ibiši (Bashkim Ibishi) je po profesiji ekonomista, a već se duži niz godina ističe kao romski aktivista. Trenutno je izvršni direktor nevladine organizacije Napredujemo zajedno (Advancing Together), koja se bavi marginalizovanim Romima, Aškalijama i Egipćanima na Kosovu i Romima na Zapadnom Balkanu i u Evropi. Ibiši duže od dve decenije sarađuje sa brojnim međunarodnim, međuvladinim i nevladinim organizacijama.