ČLANCI AUTORA/KE: Beljulj Bećaj

Beljulj Bećaj (Belul Beqaj) rođen je u Prizrenu 1957. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, dok je master studije završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Zvanje doktora političkih nauka stekao je na Univerzitetu “Ćirilo i Metodije” u Skoplju. Autor je više od stotinu naučnih i drugih radova.