ČLANCI AUTORA/KE: Daniela Lei

Daniela Lai je predavačica u oblasti međunarodnih odnosa u UK. Njeno istraživanje se vrti oko tranzicione pravde i izgradnje mira, sa naglaskom na socioekonomske teme i odnos između pravde i političke ekonomije.

Blogbox | bosnia

Pravda se nalazi na trgovima, ulicama i građanskim skupštinama

Piše - 10.06.2020

Socioekonomsko nasilje i pravda u Bosni i Hercegovini