ČLANCI AUTORA/KE: Diar Ramadani

Blogbox | Tech

Otvaranje podataka za javnost

Piše - 25.07.2020

Zašto bi podaci na Kosovu trebalo da budu otvoreniji i pristupačniji.