ČLANCI AUTORA/KE: Marc Perry

Nakon žurnalističkih studija u Ujedinjenom Kraljevstvu, Mark je pomogao da se osnuje radio-emisija u okviru programa Čas za žene na Bi-Bi-Siju u Afganistanu. Počeo je da se bavi novinarstvom u vreme mira, pisanjem o humanizmu i putovanju sa Balkana. Njegova prva knjiga, Freedom at 4AM, nedavno je objavljena.