ČLANCI AUTORA/KE: Megi Reçi

Megi Reći (Reçi) je advokatica sa iskustvom u oblasti ljudskih prava. Od 2018. radi za Branioce ljudskih prava  (Civil Rights Defenders), međunarodnu ljudskopravašku organizaciju. Ranije je bila zaposlena u misijama za nadzor i monitoring, sprovodila istraživanja i angažovala se na radu sa osnovnim manjinskim pravima. Njena oblast rada i istraživanja odnosi se na vladavinu prava, borbu protiv diskriminacije manjina i slobodu izražavanja i medija.