ČLANCI AUTORA/KE: Semir Behram

Semir Behram je novinar i autor iz Mostara. Specijalizirao se za konfliktne zone Bliskog istoka. Dijete rata. Tifoz Veleža.