ČLANCI AUTORA/KE: Sofija Todorović

Sofija Todorović je programska koordinatorica Inicijative mladih za ljudska prava Srbija, gdje radi sa mladim na koordinicatiji aktivnosti u regiji. Njena poljsa interesovanja uključuju aktivizam i provedbu mirovnih programa koji se tiču sukoba u prošlosti.

Blogbox | Srbija

Mlade aktiviste nije moguće ućutkati

Piše - 08.11.2018

Dok ratni zločinci postaju javne ličnosti, mladi aktivisti suočeni sa kaznama.