ČLANCI AUTORA/KE: Srđan Blagovčanin

Srđan Blagovčanin bavi se pitanjima vladavine prava, dobrog upravljanja, javnih politika i demokratizacije. Objavio je brojne radove u navedenim oblastima, sarađujući sa istaknutim regionalnim i međunarodnim organizacijama. Predsjedavajući je organizacije Transparensi internešenel BiH (Transparency International BiH), pored toga angažovan na brojnim inicijativama i projektima u regionu Zapadnog Balkana.