ČLANCI AUTORA/KE: Tsai Mali

Tsai Mali je albanski dopisnik za Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).

Perspektive | Albanija

Neobavešteni i drčni: Mediji po Ediju Rami

Piše - 23.11.2017

Nakon što je bivši ministar unutrašnjih poslova zapao u probleme sa pravosuđem, albanski premijer ponovo napada medije.