U detalje | Izbori2017

Velika izborna pitanja: Rodna ravnopravnost

Piše - 30.05.2017

Kako napraviti ravnopravnije društvo.

 

 

Kako je još 12 dana ostalo do izbora, izborna groznica je zahvatila mnoge. Hiperbolična i ambiciozna obećanja dominiraju diskursom, dok dvadesetčetvoročasovna pokrivenost prelazi sa intervjua na intervju i sa teme na temu.

U ovom serijalu, K2.0 pravi korak unazad od svega toga. Na putu ka izborima, koji će se održati 11. juna, bavimo se nekim krupnim pitanjima s kojima se Kosovo danas suočava i rešenjima koje nudi pet stranaka kosovskih Albanaca zastupljenih u Skupštini Kosova u prošlom sazivu; pišemo o njihovim programima, manifestima, njihovim politikama.

Od porodičnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, preko dečjih brakova i visokog stepena diskriminacije u pogledu zapošljavanja i imovinskih prava, sve do seksizma u javnom i privatnom sektoru — rodna ravnopravnost je pitanje koje iziskuje svu pažnju na Kosovu. Spisak se nastavlja. Diskriminacija nad ženama nije samo fenomen prisutan u porodici i na tržištu rada, već se odnosi i na pravosuđe, policiju i socijalne usluge. U prethodnih nekoliko godina je uočljiv broj slučajeva porodičnog nasilja koji se završavaju smrtnim ishodom, dok aktivistkinje za prava žena naglašavaju kako neefikasnost sudskog sistema može biti fatalna po žene.

Muškarci i dalje dominiraju pozicijama na kojima se donose odluke, kako u Vladi, tako i u opštinama. Izveštaji pokazuju da su žene držale samo 5,2 odsto liderskih položaja u Vladi 2015., dok su žene u Skupštini Kosova držale 19 od 52 visokih liderskih pozicija. Zakoni o rodnoj ravnopravnosti usvojeni su iste godine kako bi se dosegla “minimalna zastupljenost od pedeset odsto (50%) za svaki pol, uključujući upravljačka tela i tela koja donose odluke”. Međutim, birački spiskovi triju glavnih političkih grupacija na ovogodišnjim izborima obuhvataju maksimum 33 žene od ukupno 110 kandidata za poslanike.

U međuvremenu, ekonomska neravnopravnost dovodi do dalje marginalizacije žena na Kosovu. Više od 75 odsto žena se vodi kao ekonomski ‘pasivno’, što znači da čak i ne traže posao. Učešće žena na tržištu rada se procenjuje kao najniže u Evropi; sveukupno, samo 15 odsto žena na Kosovu je zaposleno.

K2.0 je stupio u kontakt sa svakom od pet vodećih kosovskih stranaka i procenilo njihove programe, a kako bi saznalo kako će ove partije stvoriti ravnopravnije društvo ubuduće.

Demokratska partija Kosova (PDK)

U vremenu koje je vodilo do ove kampanje, predsednik PDK-a Kadri Veselji je snažno zagovarao uključivanje žena u privredu, a kao deo serijala promotivnih videa objavljenih na njegovom facebook profilu. On je ohrabrivao žene da učestvuju u preduzetništvu i institucionalnim tokovima, posebno u okviru sektora za informacione i komunikacione tehnologije (IKT), što je sve deo PDK-ovog “Novog početka”.

Ovo nije prvi put da PDK u svojoj kampanji ističe rodnu ravnopravnost. U programu iz 2014. — “Nova misija: 2014-18.” — ova partija je posvetila dve stranice u kojima se navode planovi za “Osnaživanje uloge žena u društvu”, uključujući obećanje da će PDK biti posvećena pružanju veće finansijske podrške ženama. Oko 10 miliona evra iz ‘Fonda’, što je izvor novca za koji se očekuje da će razviti ekonomiju, alocirano je za žene u biznisu. Međutim, ovaj fond nikada nije osnovan.

Nova misija je predvidela i finansijsku podršku za učešće žena u društvu i prosveti, uključujući besplatno visoko obrazovanje za sve žene. PDK je bila na čelu Ministarstva prosvete u protekloj deceniji, ali nikakve radnje u pravcu ovih planova nisu preduzete. K2.0 je stupilo u kontakt sa koordinatorom PDK-a za medije, Bljerandom Staviljecijem, kako bi upitalo kakve mere je Durata Hodža preduzela u svom radu, dok je bila ministarka pravde, da zaštiti žene na osetljivim položajima, ali nismo dobili odgovor.

Od ukupno 36 poslanika PDK-a u Skupštini Kosova u prethodnom mandatu, 10 je bilo žena. PDK je vodila 6 ministarstava u okviru prethodne koalicione vlade sa LDK-om. Dva, Ministarstvo pravde i Ministarstvo za evropske integracije, vodile su ministarke. Ministarka za dijalog, Edita Tahiri, takođe je dugoročni saveznik PDK-a, iako je ona na čelu Demokratske alternative Kosova.

PDK ovog puta ima 38 kandidata na zajedničkom glasačkom listiću zajedno sa partnerima iz predizborne koalicije, AAK-om i Nismom, od kojih je 7 žena. K2.0 je stupilo u kontakt sa Bljerandom Staviljecijem, kako bi saznalo kako će ova partija obezbediti zastupljenost žena na ključnim položajima u vladinim i drugim institucijama, ali nije dobilo odgovor.

Demokratska liga Kosova (LDK)

U svom programu iz 2012, “Za evropsko Kosovo”, LDK ističe porodicu, mlade i “žensku” ravnopravnost kao deo svoje vizije za budućnost Kosova, tvrdeći da će efikasnija ravnopravnost “muških i ženskih” učiniti da Kosovo postane “pravednija zemlja”.

U pogledu konkretnih koraka o tome kako dostići ovo, program navodi snažno uverenje u “afirmativne mere kojima se omogućuje efikasna ravnopravnost između muškaraca i žena, a kako bi se pružio pristup obrazovanju, zapošljavanju i visokim pozicijama i većim odgovornostima za žene u javnom životu i privatnom sektoru”.

Kako bi otkrilo kakve bi “afirmativne mere” vlada LDK-a preduzela radi unapređenja rodne ravnopravnosti u ovoj državi, K2.0 je stupilo u kontakt sa dvoje predstavnika iz LDK-a: Sokoljom Havolijem, visokim savetnikom odlazećeg premijera Ise Mustafe i Arbanom Abrašijem, ministrom za rad i socijalna pitanja u prošlom skupštinskom sazivu. Nismo dobili odgovor.

Međutim, LDK-ov ministar finansija u prošloj vladi i aktuelni kandidat za premijera, Avdulah Hoti, nedavno je komentarisao rodnu ravnopravnost na svom zvaničnom profilu na Instagramu. Hoti je 28. maja objavio da će LDK garantovati 12 meseci plaćenog porodiljskog odsustva za žene koje su zaposlene, dodajući da će ta stranka ponuditi 12 meseci isplata nezaposlenim ženama u iznosu od 50 odsto minimalne zarade.

Hoti je pisao i o žrtvama porodičnog nasilja u svojoj objavi, a kojima je obećao da će biti zbrinute preko lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, dodajući da je ova stranka provela protekle 2 i po godine stabilizujući finansije države kako bi to sprovela u delo.

U pogledu zastupljenosti žena u njihovoj stranci i na položajima na kojima se donose odluke, 10 od 33 poslanika LDK-a u prošlom skupštinskom sazivu su bile žene. LDK je bilo na čelu 9 ministarstava u koalicionoj vladi, iako je na čelu samo jednog ministarstva bila žena, Hikmete Bajrami, ministarka za trgovinu i industriju. Od ukupno 17 mesta zamenika ministara, na 2 su se nalazile žene, jedna u Hotijevom Ministarstvu finansija i druga u Abrašijevom Ministarstvu rada i socijalnih pitanja. U timu savetnika LDK-ovog premijera Ise Mustafe, 4 pozicije su date ženama, a dve su imale ulogu pomoćnica.

K2.0 je stupilo u kontakt sa LDK-om povodom načina na koji će ova partija obezbediti uključenost žena u budućim pozicijama u vladi, ali nije dobilo odgovor.

Samoopredeljenje

U programu Samoopredeljenja iz 2013, Alternativno upravljanje, ova partija navodi da ima za cilj da stvori društvo ravnopravno za žene. Kako bi bolje razumelo način na koji će Samoopredeljenje pokušati da dostigne ovo, K2.0 je kontaktiralo Nazljie Balja, šeficu Odeljenja za aktivizam žena u toj stranci koja se bavi internim i eksternim politikama o rodnoj ravnopravnosti.

Balja je naglasila politiku pružanja asistencije mladim majkama, za koje smatra da im je potrebna pomoć od države preko brige o detetu. Vlada Samoopredeljenja bi pružila podršku otvarajući mrežu centara za brigu o detetu širom Kosova; ova partija smatra da bi ovakav potez smanjio prepreke za učešće žena na tržištu rada. Ovu politiku je istakao i kandidat Samoopredeljenja za premijera, Aljbin Kurti, koji je 25. maja obznanio 40 prioriteta svoje vlade, a koji obuhvataju uspostavljanje 160 novih centara za dnevnu brigu o deci u saradnji sa kosovskim opštinama. Asistencija ove stranke bi se posebno odnosila na samohrane majke koje bi, prema Balja, dobile “sklonište i podršku”.

Balja je govorila i o potrebi da se pravilno sprovede pravo na plaćeno porodiljsko odsustvo. Ona je kazala da bi vlada Samoopredeljenja subvencionisala polovinu porodiljskog odsustva koje plaćaju biznisi male i srednje veličine. Program ‘Alternativno upravljanje’ iz 2013. navodi da dvanaestomesečno roditeljsko odsustvo mogu iskoristiti oba roditelja, a kako bi se smanjila diskriminacija nad ženama na radnom mestu koja je izazvana aktuelnim zakonima koji omogućuju samo dva dana plaćenog roditeljskog odsustva oca.

“Uviđajući ove probleme u zakonu, Samoopredeljenje će učiniti da porodiljsko odsustvo traje 6+6”, kaže Balja za K2.0. “Svaki roditelj će imati pravo na roditeljsko odsustvo. Ovim predlogom ćemo stvoriti mehanizam zaštite i dozvoliti povratak na radno mesto kako majke, tako i oca.”

Govoreći dalje o pitanju diskriminacije žena na radnom mestu, Balja je istakla potrebu za uspostavljanjem Suda rada, trostrukim uvećanjem broja inspektora za rad, izjednačavanjem plata i pružanjem zaštite na radu.

Kao i kada je reč o zapošljavanju, Balja je naglasila obrazovanje, integraciju i ekonomski razvoj kao oblasti koje će Samoopredeljenje “oživeti kako bi stvorilo razvijeno društvo sa rodnom ravnopravnošću”. U pogledu integracija, Balja je verovala da nemar države prema manjinskim zajednicama doprinosi napuštanju škole koje je uzrokovano brakovima u koje stupaju mladi.

K2.0 je upitalo o mehanizmima koje će Samoopredeljenje kreirati kako bi zaštitilo prava žena na osetljivim položajima. Balja je navela spisak, uključujući neposredan rad sa porodicom žrtve porodičnog nasilja koji bi obavljali specijalizovani stručnjaci, prioritetizacija procesuiranja slučajeva porodičnog nasilja kod Kosovske policije i u tužilaštvu, povećanje kapaciteta socijalnih usluga preko unapređenja efikasnosti u izdavanju i sprovođenju naloga za zaštitu.

Kada je reč o zastupljenosti, 5 od 16 poslanika Samoopredeljenja na početku prošlog skupštinskog saziva su bile žene, dok se i Donika Kadaj-Bujupi pridružila ovoj partiji marta 2016, nakon što je napustila AAK. Od 110 kandidata za skupštinu, Samoopredeljenje je za predstojeće izbore kandidovalo samo 33 žene, što je brojka slična onoj iz drugih partija. Opština Priština, kojom upravlja Samoopredeljenje, kritikovana je zbog malog broja žena zastupljenih na pozicijama na kojima se donose odluke, jer trenutno samo dve žene vode odeljenja u opštini koja ih ima 11.

Alijansa za budućnost Kosova (AAK)

Prema programu iz 2014, Alijansa za budućnost Kosova (AAK) vidi žene kao ‘osnovu snažnog društva’, te da je unapređenje položaja žena u društvu prioritet. AAK u svom programu obećava da će sprovesti “važne zakone” u oblasti rodne ravnopravnosti i stvoriti zakonske mehanizme u skladu sa evropskim rezolucijama. Međutim, oni nisu rekli kako će kreirati ove mehanizme, niti kako će oni funkcionisati.

Drugi aspekt kojim se bavi politički program AAK-a je ekonomska podrška ženama. Prema stavu AAK-a, ekonomska podrška mora da bude ponuđena poslovnim ženama, posebno onima koje vode biznise male i srednje veličine. Opšte govoreći, program AAK-a navodi potrebu za “stimulativnim projektima za žene na selima” i “jedinstvenim razvojnim fondovima”; međutim, u programu se ne navode konkretni koraci za stvaranje i funkcionalizaciju istih.

AAK smatra da će ovo pozitivno uticati na stvaranje boljih ekonomskih uslova za žene: finansiranje poljoprivredne proizvodnje preko bespovratnih sredstava, razvoj proizvodnje i biznisa u poljoprivredi, povećanje finansiranja zanatlijskih proizvoda, stvaranje prilika za to da biznisi koje vode žene dobijaju zajmove bez kamate i kreiranje tržišnih mogućnosti za poljoprivredu i zanatlijske proizvode na regionalnim tržištima. Međutim, oni ne pominju kako će finansiranje ovih projekata biti obezbeđeno. Jedna oblast koju program AAK-a zanemaruje je porodiljsko odsustvo, o kojem nema pomena.

AAK ima i svoj forum žena, pod nazivom ‘Alijansa žena’, na čijem je čelu Magbulje Škodra koja je na zvaničnom veb-sajtu AAK-a objavila da će njena partija učiniti da 40 odsto žena bude aktivno u strankama u roku od 10 godina. Ona je rekla i da će 40 odsto žena biti deo javnih institucija, kao što su Skupština Kosova, skupštine opština, vlada i druge institucije.

U najnovijim zakonskim procesima u skupštini, AAK je imala 9 mesta, ali je Donika Kadaj Bujupi u martu 2016. napustila ovu stranku da bi se pridružila Samoopredeljenju. Kako joj je ostalo 8 poslanika, AAK je imala samo dve žene u skupštini, Time Kadriaj i Teutu Hadžiu. Na listi AAK-a za ovogodišnje izbore, od 40 kandidata, samo je 12 žena, a koje se sve nalaze na dnu liste AAK-a; muškarci se nalaze na mestima od 1 do 28, a žene od 29 do 40. U opštini Obilić, kojom upravlja AAK, od 11 opštinskih odeljenja, žene su na čelu samo 2: Odeljenje za ekonomiju i finansije, Odeljenje za kulturu, omladinu i sport.

Inicijativa za Kosovo (Nisma)

Prvi Nismin korak ka rodnoj ravnopravnosti počinje kroz poziv, kako navode, “svim ženama i devojčicama” da se pridruže Nismi, a kako bi se postigla promena položaja u društvu. Oni kažu da žene neće zažaliti što su se pridružile Nismi. Međutim, politički program koji su obznanili sredinom 2016. ne nudi konkretne projekte i mehanizme za postizanje ravnopravne zastupljenosti ili učešća žena u društvu.

Njihov program obuhvata deo pod nazivom “Za rodnu ravnopravnost bez predrasuda”, gde naglašavaju da će oni biti “ti koji će promovisati rodnu ravnopravnost u regionu”, te da postoji ‘planina’ predrasuda, isključivanja i odbacivanja želje žena da rade i da se uključe u politiku, a van zidova svog doma.

Nisma tvrdi da će povesti rat protiv patrijarhalnog mentaliteta, rekavši da “imaju spremnost i znanje” da se bore protiv ovakvog mentaliteta. Međutim, i dalje je nejasno kako će to učiniti, jer se o tome dalje ne razrađuje. Nisma je izjavila da državne mehanizme treba unaprediti kako bi se izborilo sa nasiljem nad ženama u ovoj zemlji. K2.0 je kontaktiralo sa ovom partijom radi dobijanja više detalja, ali nije dobilo odgovor.

Nisma ima 6 poslanika u Skupštini Kosova, od kojih su dve žene, uključujući Valjdete Bajrami, šeficu parlamentarne grupe. Nisma vodi i Opštinu Mališevo, gde je Ragip Begaj predsednik opštine. Od ukupno 11 odeljenja u ovoj opštini, na čelu samo jednog se nalazi žena: Odeljenje za kulturu, omladinu i sport.K

Fotografije: Majlinda Hoxha / K2.0.

Da saznate više o političkim stavovima partija na Kosovu,  čitajte naše tekstove o izborima iz različitih uglova, uključujući pitanja osnivanja vojske i zapošljavanja.