Ukratko | Politika

Čitajte. Gledajte. Delite. Uključite se. Glasajte!

Piše - 17.10.2017

Pogledajte šta se dešava na lokalnom nivou iz monografije K2.0.

Građani Kosova ovog vikenda izlaze na biračka mesta po drugi put ove godine. Zamor izborima ne bi trebalo da nas iznenadi, imajući u vidu obilje krupnih, nerealnih obećanja na koja su se mnogi dosad navikli i naučili da ih posmatraju sa dozom skepse.

Ipak, uzimajući u obzir da donošenje odluka na lokalnom nivou ima znatan uticaj na kvalitet celokupnu socio-ekonomsku dobrobiti građana, ovi izbori znače i da mediji treba pažljivo da proveravaju istinitost takvih tvrdnji i da pozivaju izabrane predstavnike na odgovornost, kao i da ono što se nađe van okvira tema koje se smatraju ‘bitnim’ iznesu pred oči javnosti.

Današnja publikacija naše monografije o lokalnim izborima predstavlja doprinos u tom smislu — doprinos koji pruža sadržajnu i sveobuhvatnu analizu niza pitanja koja smatramo važnim.

Ova monografija pruža kombinaciju različitih stvari.

S jedne strane, bavimo se onime što bi lokalne vlasti trebalo da pruže građanima, zamagljivanjem nadležnosti, obećanjima iz prošlosti i kako mi, kao aktivni građani, možemo da pozovemo zvaničnike na odgovornost. S druge strane, bavimo se time šta se desi kada lokalna samouprava ne ispuni svoje obaveze i kako se to prenosi na živote građana — bavimo se onima koji dolaze u prvi plan samo da bi popunili prazninu, ali i potencijalno drastičnim posledicama za one koji se osećaju zapostavljenima.

Da biste se uključili u diskusiju: Čitajte. Gledajte. Delite. Uključite se. Glasajte! K

Naslovna fotografija: Majlinda Hodža / K2.0.