Ukratko | Mediji

Otvoreni poziv: Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu

Piše - 16.01.2020

Dvadeset prvo stoljeće je trebalo biti zlatno doba novinarstva, doba preciznijeg, pristupačnijeg, transparentnijeg i društveno uvezanijeg novinarstva usmjerenog ka javnom interesu. Šta je pošlo po zlu? Vjerujemo da odgovor leži u vraćanju integriteta i autorstva u novinarstvo.

Autorstvo je jedno od velikih društveno-političkih pitanja današnjice i predstavlja ogroman izazov novinarima/kama, medijskima radnicima/ama, kreatorima politika, te tradicionalnim i suvremenim aktivistima/cama koji se zalažu za medijske reforme i koji su zainteresirani za oblikovanje budućnosti medija. Ono će tako iz temelja promijeniti ne samo novinarstvo i medijsku industriju, već i demokratiju u njenom trenutnom obliku. (više o projektu)

Cilj projekta je pričati i prepričavati — profesionalnim novinarima/kama te korisnicima/ama tradicionalnih i modernih medija — o principima i praksama profesionalnog, etičkog i odgovornog novinarstva koje se nalazi u službi javnosti i podupire participaciju i demokratizaciju društva.

Pozivamo mlade kao i već profilirane novinare/ke iz regije Zapadnog Balkana da se prijave za učešće u radionici u okviru projekta “Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu”.

Sedmodnevna radionica koja podrazumijeva mentorstvo i izradu sadržaja uz predavanja stručnjaka/inja u različitim oblastima iz zemalja Zapadnog Balkana (Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Albanije i Srbije) bit će održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju Beograd u periodu od 21. do 27. aprila 2020. godine.

Neke od tema o kojima ćemo diskutovati na radionici: Etika u novinarstvu i provjeravanje činjenica; razumijevanje autorskog teksta; konstruktivno novinarstvo i medijska pismenost. Bavićemo se i izvještavanjem o marginalizovanim grupama i ljudskopravaškim temama, time kako (ne)profesionalno izvještavanje stvara predrasude, kako ostati etičan i objektivan prilikom izvještavanja o osetljivim temama, kao i o čovjekovom shvatanju novinarstva.

Molimo vas da u prijavnom obrascu odgovorite na sljedeća pitanja:

  • U čemu se prema vašem mišljenju ogleda važnost novinarskog integriteta?
  • Zašto se prijavljujete na ovaj poziv?
  • Kakva su vaša očekivanja u vezi s radionicom?
  • Koje teme biste željeli obraditi (za što do sada niste imali priliku ili podršku)?

Također vas molimo da uz prijavu priložite i svoj CV.

Prijave slati na adresu info@ktwopointzero.com do 7. februara 2020. godine. 

Sve aplikacije moraju biti na engleskom jeziku. Obuka će biti sprovedena na engleskom.

Za troškove smještaja i putovanja 15 učesnika/ca bit će refundirano iz fonda projekta.

Projekt realizira Centar za kulturnu dekontaminaciju Beograd / Srbija u saradnji sa stručnjacima/kinjama iz BIRN-a Skoplje / Makedonija, Centra za demokratsku tranziciju Podgorica / Crna Gora, Kosova 2.0 Priština / Kosovo, Mediacentra Sarajevo / Bosna i Hercegovina, te organizacije Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore//Pozitivi.org Tirana / Albanija.

Projekt podržava Fond za ljudska prava (2019–2021.) / Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.