Ukratko | K2.0

K2.0: Program stipendiranja novinara u oblasti ljudskih prava

Piše - 06.04.2018

Primamo prijave!

Sada je otvoren proces prijavljivanja radi dobijanja šestomesečne stipendije za novinare koji žele izvještavati o ljudskim pravima, a koji će početi u junu.

Putem Stipendije za novinarstvo u oblasti ljudskih prava, 10 mladih novinara dobiće mentore kako bi postali deo nove generacije novinara na Kosovu; reč je o generaciji koja ima pronicljive stavove prema situaciji u kojoj se danas nalaze ljudska prava u ovoj zemlji i koja preispituje ustanovljene društvene i političke narative koji ometaju napredak društva.

Ovih 10 novinara će dobiti specijalizovanu obuku na različite teme u vezi sa situacijom ljudskih prava na Kosovu, kao i inovativne i kreativne forme pripovedanja s kojima će biti sposobniji da dosegnu različite publike.

Od stipendista na programu se očekuje da proizvedu sadržajnu priču, bilo u pisanoj formi, formi televizijskog dokumentarca ili multimedijalnog formata. Prijavljeni na program moraju da podnesu predlog u kom se ističe priroda ove sadržajne priče kroz prijavni formular koji se nalazi u prilogu.

Predlozi bi direktno trebalo da se bave ljudskim pravima, da obuhvate, ali da se ne ograniče na rodnu ravnopravnost, zajednice i prava mladih, građanska prava i/ili seksualnu orijentaciju. Teme mogu da budu vezane za kulturu, umetnost i suštu politiku, međutim, njihova karakteristika bi trebalo da bude senzitivni pristup ljudskim pravima i trebalo bi da je reč o pitanju koje se tiče Kosova. Prioritet su pitanja koja se fokusiraju na lokalni nivo i svi predlozi moraju da imaju trajanje od šest meseci, dok duži i kraći periodi neće biti prihvaćeni.

Kako bi se pomoglo u realizaciji ovih predloga, svaki stipendista će dobiti 2.500 evra i raditi pod mentorstvom profesionalnog urednika. Predlozi mogu da budu podneseni na albanskom, engleskom ili srpskom/bosanskom/hrvatskom, a koji će svi biti dostupni kao radni jezici za vreme programa. Za više detalja, molimo vas da pročitate smernice za prijavu ispod.

Ko može da se prijavi?

Stipendiju mogu da dobiju novinari koji imaju majmanje tri godine iskustva u novinarstvu i/ili komunikaciji, koji su građani Kosova i imaju između 18 i 35 godina.

Novinari mogu da budu zaposleni a ne moraju, iako će oni koji već imaju posao morati da budu u mogućnosti da svoje vreme posvete programu stipendiranja.

Kako da se prijavite?

Da biste se prijavili za stipendiju, morate da ispunite prijavni formular K2.0 HRJF i podnesite prijavu do ponoći 25. aprila na kosovotwopointzero@gmail.com sa naslovom “HRJ Fellowship Application” ili putem štampanog primerka u kancelariji Kosova 2.0 (50-1 Ulica Rustema Statovcija, Priština, Kosovo).

Preuzmite smernice za prijavu

Preuzmite prijavni formular

Sva pitanja o detaljima stipendisanja ili pripremanja dokumenata za prijavu mogu se poslati na kosovotwopointzero@gmail.com do 17. aprila 2018. najkasnije, s naslovom: HRJ Fellowship Questions.K

Naslovna fotografija: Majljinda Hodža (Majlinda Hoxha) / K2.0.

KOMENTARIŠI