Perspektive | Politika

Kosovsko-kineski odnosi

Piše - 29.07.2022

I njihova moguća kretanja.

Kina je u protekloj deceniji umnogome povećala svoje prisustvo na Balkanu jačajući odnose sa brojnim vladama, cijajući na specifične sektore saradnje i nudeći finansijske podsticaje u vidu pristupa tržištu, razvojnih fondova i ulaganja. Ipak, jedna zemlja je upadljivo izostala iz ovih trendova: Kosovo. Kina ne priznaje kosovsku nezavisnost i nije sa Kosovom uspostavila diplomatske odnose.

Zvanični stav Kine jeste da poštuju teritorijalni integritet Srbije, dok kineski državni mediji Kosovo i dalje predstavljaju kao “autonomnu pokrajinu” pod srpskim suverenitetom. Uprkos zvaničnoj partijskoj liniji, mnogi Kinezi su svesni toga da je “kosovska državna nezavisnost – nepovratna”.

Premda je kineska pozicija naspram Kosovu godinama ostala nepromenjena, promenljiva geopolitička scena i sve veća polarizacija između Istoka i Zapada mogli bi da dovedu do toga da se Kina iz brojnih razloga više angažuje u odnosima sa Kosovom.

Kao prvo, kineski ekonomski uspon i povećan uticaj ove zemlje u svetu rezultirali su uvođenjem asertivnije politike. Kao drugo, navodna sličnost između međunarodnog statusa Kosova i Tajvana mogli bi dovesti do toga da Kina pruži jači otpor u onemogućavanju Kosova da dobije veći broj međunarodnih priznanja — a kao primer kako će sprečiti Tajvan da ostvari sličan napredak na međunarodnom planu. Kao treće, dok rat u Ukrajini traje, postoji šansa da Srbija potraži druge međunarodne partnere, sem Rusije, u pokušaju da spreči punopravno članstvo Kosova u međunarodnim institucijama; Kina bi bila očigledan izbor u tom pogledu. Naposletku, javno mnjenje u Kini o Kosovu nije blagonaklono i umnogome ide u korist Srbiji.

Kina je donedavno Kosovo smatrala evropskim problemom i zadovoljavala se time da EU predvodi posredovanje, obelodanjujući da je spremna da prihvati svako rešenje prihvatljivo za obe strane. Za razliku od Rusije, za koju postoje dokazi da je aktivno podržavala Srbiju prilikom lobiranja kod trećih zemalja za povlačenje priznanja Kosova, Kina je izbegla da se u toj meri uhvati ukoštac sa problematikom. Međutim, nije isključeno da bi Kosovo moglo da postane moneta za potkusurivanje ako bi Peking pokušao da preuzme kontrolu nad Tajvanom ili u svetlu budućih kineskih odnosa sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom.

Odnosi sa Tajvanom

Iako je Tajvan odmah, februara 2008. godine, priznao kosovsku nezavisnost, Kosovo okleva da otvori čak i neformalne diplomatske odnose sa Tajvanom. Prema mišljenju nekih kosovskih diplomata, kosovska država je u toj meri bila oprezna da su čak i privredni odnosi i drugi oblici neformalne saradnje — a od kojih je Kosovo moglo da ostvari korist i koji bi u Kini bili nekontroverzni — takođe isključeni kao opcija.

Izbori održani 2021. na Kosovu i proistekla skupštinska većina mogli bi dovesti do promene u vođenju politike. Decembra 2021. formirane su skupštinske grupe za prijateljstvo u tajvanskoj i kosovskoj ambasadi, a sa ciljem “produbljivanja saradnje između parlamenata, poboljšanja međusobnog razumevanja između naroda Tajvana i naroda Kosova, kao i zajedničkog povećanja prostora za delovanje obeju država u međunarodnoj sferi”. Ako kosovska vlada odluči da dodatno ojača saradnju sa Tajvanom ili čak ode toliko daleko da otvori zvanične kanale, time bi nehotice podstakla Kinu da zauzme tvrđi stav prema Kosovu.

Kada bi Kosovo unapredilo saradnju sa Tajvanom, umesto sa Kinom, tako bi verovatno pojačala vezu sa jednim istomišljenikom u formi liberalne demokratije, a dok Tajvan pokušava da obnovi i osveži svoje odnose sa brojnim zemljama u Evropi i širom sveta. Međutim, pošto nije član Ujedinjenih nacija, Evropske unije, NATO i srodnih institucija, Kosovo neće moći da računa na smanjenje tenzija sa Kinom i na ublažavanje potencijalno negativnih posledica protivljenja zvaničnom kineskom stavu da je Tajvan sastavni deo Kine.

Kineska politika prema Kosovu

Do dana današnjeg nema dokaza u prilog tezi da je Kina podržavala bilo koje aktivnosti sa ciljem podrivanja međunarodnog priznavanja kosovske nezavisnosti. Kada bi Kina počela da podriva kosovsku državnost, mogla bi da pogorša odnose sa Zapadom, a posebno sa SAD.

Pozicija Kine naspram Kosovu umnogome će zavisiti od odnosa između Pekinga i Vašingtona. Ako dve strane uspeju da ograniče prostor za neslaganje i počnu da traže način za prevazilaženje razlika, moguće je da otvore temu Kosova i postignu dogovor u drugim oblastima od uzajamnog i svetskog značaja. Ako bi kinesko-američki odnosi nastavili da se prelivaju u naizgled nepovezane oblasti (kao što je rat u Ukrajini), Kosovo bi u nekom trenutku moglo da postane kolateralna šteta.

Sudbina Kosova će zavisiti i od odnosa Srbije sa Kinom i Zapadom. Sve dok se Srbija udvara Kini, dotle će imati korist od kineske blagonaklonosti kada je u pitanju javno mnjenje u Kini. Tek ukoliko se Srbija okrene prema Zapadu može da joj bude uskraćena prećutna kineska podrška po pitanju Kosova.

Kosovske vlasti bi mogle da preduzmu druge radnje, poput otvaranja neformalnih kanala komunikacije sa Kinom, i to bilateralno posredstvom kancelarije u Prištini ili multilateralno u organizacijama u kojima obe zemlje imaju predstavnike ili pak preko posrednika — prvenstveno preko Albanije. Međutim, to umnogome zavisi od kinesko-albanskih odnosa, koji su trenutno gotovo sasvim ceremonijalnoga karaktera.

Još jedna opcija se ogleda u alternativnim diplomatskim strategijama. One bi mogle da se pojave u obliku ojačanih individualnih odnosa ili diplomatije u oblasti kulture i sporta kao sredstva da se promeni umnogome negativna percepcija koju Kinezi imaju o Kosovu. Imajući u vidu prednost koju Kinezi daju diplomatiji zasnovanoj na privredi, ona bi se verovatno ticala pronalaska načina za privrednu saradnju sa Kosovom. Ipak, s obzirom na snažne prozapadne stavove Kosova, ostaje da se vidi u kolikoj bi meri ono hteli da svoju privredu uveže sa kineskom.

Uloga Kine po pitanju međunarodnog statusa Kosova ne zavisi samo od Kosova ili samo od Srbije, već se vezuje za širu geopolitičku scenu u svetu. Dakle, imajući u vidu šahovsku složenost potencijalnih scenarija, kosovske vlasti oprezno treba da promisle o potencijalnim rešenjima i potencijalnim posledicama sopstvenih spoljnopolitičkih odluka.

Naslovnica: AK Rockefeller via CC.