Ukratko | Kultura

Kuda ide kultura?

Piše - 21.06.2022

Datum: Petak, 24. juni 2022.

 

Vrijeme: 17.30 sati

 

Mjesto: Hub 2.0

U izradi je novi zakon o kulturi, o čemu nema dovoljno informacija u javnosti. Mnogi se nadaju da će usvajanje zakona pomoći rešavanju brojnih dugotrajnih problema u oblasti kulture. Ministarstvo je u više navrata bilo predmet kritika jer nije izguralo nove propise o kulturi, pa se tako smatra da je proces izrade ovog zakona bio prespor. Prema rečima ministra kulture, zakon će “uvesti strukturna rešenja”.

Uprkos učestalim obećanjima ministarstva da će sprovesti kulturne reforme, pregršt aktuelnih – ponekad banalnih – problema i dalje istrajava i teško pogađa sektor kulture i radnike u tom sektoru. Počev od tipičnih problema, poput nemogućnosti održavanja kulturnih dešavanja zbog restrikcija struje ili problema sa mikrofonima u pozorištima, pa sve do komplikovanog procesa kome se aplikanti moraju podvrgnuti da bi dobili finansijska sredstva za projekte i “proizvoljnih” otkazivanja konkursa, brojni kulturni radnici imaju na šta da se požale.

Još jedna poteškoća se ogleda u neodgovarajućoj i neredovnoj podršci nezavisnim kulturnim stvaraocima, koji su u teškim uslovima radili i pre početka pandemije. Nezavisni stvaraoci sada od ministarstva zahtevaju da interveniše kako bi se ublažila šteta pričinjena u toku pandemije.

Sem ovih nerešenih pitanja, dok čekamo da se završi izrada novog zakona o kulturi, hoćemo u međuvremenu da saznamo šta će on sadržati. Kako se organizuje proces izrade nacrta? Ko učestvuje u procesu? Kako će ovaj zakon rešiti stare probleme u oblasti kulture? Kuda ide kultura sada, godinu dana po stupanju nove vlade na vlast?

U razgovoru će nam se pridružiti:

  • Hajrulla Çeku – ministar kulture 
  • Vullnet Sanaja – osnivač i izvršni direktor Anibara
  • Donjetë Murati – članica grupe Umetnički radnici

Moderatorka diskusije biće Lirika Demiri, novinarka K2.0.

 

 

 

 

Ovaj razgovor se organizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, a u sklopu projekta “Građani, angažujte se”. Projekat realizuje Kosovo 2.0 u saradnji sa Institutom GAP. Kosovo 2.0 i Institut GAP snose isključivu odgovornost za njegov sadržaj koji ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Zašto je navedena ova klauzula?