Ukratko | Art

Kultura: Nezavisna ili siromašna?

Piše - 16.08.2018

Pridružite se našem Ćaskanju u četvrtak, 23. avgusta 2018, u bašti K2.0.

Umetnost i kultura su oduvek bili sredstvo društvenog izražavanja i političke kritike. Od kraja rata i nakon proglašenju nezavisnosti, na Kosovu se razvila jedna od najživljih kulturnih scena u regionu.

Međutim, nezavisna kulturna scena je daleko od toga da je dobrog zdravlja. U proteklih nekoliko godina, lokalne i nacionalne institucije tradicionalno ne smatraju umetnost i kulturu – a posebno nezavisnu – kao glavne stubove razvoja koji mogu doprineti kreiranju zdravijeg društva. Većina kulturnih organizacija se trenutno oslanja na sredstva iz inostranstva i ne bi mogle funkcionisati bez te podrške, a podrška za proizvodnju umetnosti i kulture koja dolazi od snažnog Ministarstva se odvija po kriterijima koji ne čine da su odluke o finansiranju jasne – Ministarstvo i dalje nema strategiju za umetnost i kulturu.

Duže od jedne decenije, nezavisni kulturni akteri Kosova ipak su uspevali da prenesu moćne poruke van zemlje i doprinesu pozitivnom imidžu nove države, ali se kosovski umetnici i dalje suočavaju sa brojnim društvenim i političkim barijerama. Iako se o umetnosti govori kao o sredstvu za rušenje barijera, strogi vizni režim izoluje kosovske umetnike sa međunarodne umetničke scene i sprečava ih da šire umetnost i da postave Kosovo na međunarodnu kartu kulture.

Dakle, šta se može učiniti da se unaprede uslovi nezavisne kulturne scene? Kako Ministarstvo kulture, omladine i sporta raspodeljuje sredstva kulturnim organizacijama? Kakve implikacije ima institucionalno finansiranje na organizovanje ‘nezavisnih’ kulturnih aktivnosti? S kojim drugim problemima se suočava nezavisna kulturna scena na Kosovu? Kako umetnici vide ulogu i budućnost umetnosti i kulture na Kosovu? U kojoj su meri umetnici koji dobijaju podršku od državnih institucija zaista nezavisni da slobodno obrađuju društveno-političke teme?

Pridružite nam se u 18.00 časova, 23. avgusta, u bašti K2.0 da biste učestvovali u interaktivnoj diskusiji, gde ćemo se pozabaviti svim ovim pitanjima, i više od toga. Za početak razgovora, pozvali smo nekoliko ljudi:

  • Burbuće (Burbuqe) Deva-Bakija – zamenica ministra za kulturu, omladinu i sport
  • Arif Muharemi (Muharremi) – projektni menadžer u organizaciji Kultura za promene
  • Veton Nurkolari (Nurkollari) – umetnički direktor Dokufesta
  • Albert Heta – suosnivač Staciona – Centra za savremenu umetnost i izvršni direktor Mreže nezavisnih institucija umetnosti i kulture

Razgovorom će moderirati Ares Športa (Shporta), izvršni direktor Fondacije Lumbardi (Lumbardhi).K

Prevod na engleski je obezbeđen.