U detalje | Local Elections 2017

Ljutfi Haziri protiv Samija Kurtešija

Piše - 16.11.2017

Bivši zamenik premijera protiv bivšeg zaštitnika građana u trci za Gnjilane.

Lokalni izbori prošlog meseca pokazali su da se za aktuelnoga gradonačelnika Gnjilana, Ljutfija Hazirija iz Demokratske lige Kosova (LDK), najviše glasalo u prvom krugu izbora, gde je osvojio 43,5 odsto glasova. Međutim, ovaj rezultat nije bio dovoljan da obezbedi još jedan mandat, što znači da će trka za Gnjilan ući u drugi krug (19. novembra), gde će se Haziri suprotstaviti Samiju Kurtešiju iz Samoopredeljenja koji je osvojio 27,8 procenata glasova.

Ovo je najbolji rezultat koji je u Gnjilanu ostvarila Kurtešijeva partija koja je konačno uspela da okonča tradicionalnu trku koja se uvek vodila samo između PDK-a i LDK-a u ovoj opštini. Podrška Samoopredeljenju u Gnjilanu je primetna od parlamentarnih izbora održanih 11. juna, što je dovelo do očekivanja da će se borba za mesto šefa opštine voditi između aktuelnoga gradonačelnika i Kurtešija.

Debata u predizbornoj kampanji je bila okrenuta ka kapitalnim investicijama, pitanjima kanalizacije, politizaciji zdravstvene zaštite i obrazovnog sistema, i glavnoj deonici koja povezuje Prištinu sa Gnjilanom, što se smatra važnom investicijom za region.

K2.0 vam sažeto predstavlja nekoliko problema koji pogađaju ovu opštinu, kao i obećanja dvaju kandidata datih stanovnicima Opštine Gnjilane — uglavnom u vezi sa infrastrukturom, životnom sredinom, zdravstvenom zaštitom i obrazovanjem.

Infrastruktura i životna sredina

Bivši zamenik premijera Haziri je u celoj kampanji obećavao da će, ako dobije još jedan mandat, prioritetizovati ulaganja u infrastrukturu, a kako bi se renovirala “arhitektura iz sedamdesetih” koja trenutno postoji u Gnjilanu.

Aktuelni gradonačelnik stalno pominje projekte koje je sproveo u prošlom mandatu, uključujući uspostavljanje budžeta za puteve koji vode do i van Gnjilana. Rekao je da je izgradnja počela na nekim putevima, dok će na drugim početi ‘uskoro’, gde vremenski okviri nisu dati.

Međutim, on je dao konačan vremenski rok za izgradnju oštećenih puteva u unutrašnjem delu grada. Sa budžetom od 26 miliona evra, on tvrdi da će proširiti i rekonstruisati sve oštećene puteve, kao i da će betonirati trotoare u gradu i okolnim selima, a u roku od tri godine svog potencijalnog narednog mandata.

S druge strane, bivši zaštitnik građana Sami Kurteši kaže da ne može da daje obećanja o investiranju u putnu infrastrukturu pre nego što napravi analizu o gradskoj mreži puteva koja bi mu dala precizne brojke. On je obećao da će doneti odluke o intervenciji na putevima u saradnji sa građanima na javnim sastancima.

Kurteši je naglasio kritičnu situaciju po pitanju životne sredine u Opštini Gnjilane, posebno kada je reč o smradu u centru grada.

Kurteši je izjavio da jedina stvar koju može da kaže bez prethodnog sprovođenja analiza jeste da će svaka infrastruktura izgrađena u njegovom potencijalnom mandatu biti izgrađena na način kojim bi se omogućio pristup osobama sa posebnim potrebama, te da će kvalitet biti na prvome mestu. Rekao je i da će popraviti funkcionisanje područja grada koja su blokirana saobraćajem, ograničiti broj vozila u gradskom centru i ulagati u izgradnju parking mesta u gradskom centru i predgrađima.

Prema Kurtešijevim rečima, povezivanje svih naselja kroz regulisan putni sistem predstavlja izazov, ali je, bez obzira na to, obećao da će to sprovesti u delo. Naglasio je važnost održavanja puteva, obećavajući da će održavati puteve u opštini 365 dana godišnje. Kurteši je obećao da će unaprediti situaciju putnih saobraćajnih znakova i javni sistem rasvete u gradu i okolnim naseljima.

Kurteši je naglasio kritičnu situaciju po pitanju životne sredine u Opštini Gnjilane, posebno kada je reč o smradu u centru grada. On je, iz ovog razloga, obećao da će pronaći rešenje za kanalizaciju i način da spreči kanalizacijske vode da uđu u gradske reke, što bi uradio u svom sledećem potencijalnom mandatu.

Obećao je da će izgraditi postrojenje za sakupljanje otpadnih voda i da će unaprediti sistem koji bi sprečavao da kanalizacija završi u rekama Miruša i Stanišor. Kurteši je obećao da će proširiti kanalizacioni sistem u unutrašnjim delovima grada, a kako bi sprečio da reke, šume, brda i poljoprivredna zemljišta budu pogođeni kanalizacijom.

Kada je reč o vodosnabdevanju, on je rekao da je neophodno identifikovati probleme i potrebe građana, kao i proceniti količinu pitke vode koja se izgubi kroz postojeći sistem vodosnabdevanja. On za cilj ima da proširi infrastrukturu za pitku vodu obuhvatajući celu Opštinu Gnjilane.

Aktuelni gradonačelnik Haziri naglašava da je već inicirao nekoliko projekata po pitanju kanalizacije, dodajući da je obezbedio finansije i da je sveukupni trošak 12 miliona evra. On, takođe, tvrdi da je obezbedio i četiri miliona evra od vlade za sređivanje rečnih korita. Haziri je izjavio da će izgraditi postrojenje za sakupljanje otpadnih voda, ali je priznao da još nije obezbedio finansijska sredstva za ovaj projekat.

Obrazovanje i zdravstvena zaštita

Uprkos činjenici da je predizborna kampanja u ovoj opštini bila fokusirana na ulaganja u infrastrukturu, Haziri je proglasio obrazovanje prioritetom i pomenuo da će investirati u kampus srednje škole i okolno područje.

Haziri je obećao da će izgraditi i sledeće: školu u selu Šurdan (sufinansiranu od Evropske komisije), Školu muzike i umetnosti, više sala za fizičko vaspitanje, školu u Ponešu i obdanište u naselju Dardanija. Obećao je i da će opremiti škole.

S druge strane, Sami Kurteši je kritikovao aktuelnu administraciju u Gnjilanu zbog degradacije obrazovnog sektora. Njegova glavna tačka plana, koja važi za sve oblasti, jeste “osnaživanje uloge građana u donošenju odluka u javnim institucijama”.

Isto ovo se odnosi na obrazovni sektor, gde smatra da je saradnja sa narodom od ključnog značaja. Obećava da će sastaviti plan za procenu potreba uz pomoć javnih diskusija sa zajednicom. Prema rečima Kurtešija, ovaj metod će biti korišćen za izgradnju obdaništa i predškolskih institucija.

Pored depolitizovanja obrazovnog sistema, Kurteši obećava da će obezbediti besplatne obroke učenicima od prvog do četvrtog razreda, kao i redovne medicinske usluge u školama s ciljem sprečavanja bolesti i podizanja svesti o važnosti zdravlja među učenicima.

Kurteši želi i da ulaže u osnovnu infrastrukturu škola, jer smatra da bi se tako stvorili novi prostori, pa bi se tako omogućilo da se ukloni treća smena sa školskog rasporeda, kao i da se vrati politika četrdesetpetominutnih školskih časova. Obećao je i da će obezbediti dodatni materijal za škole, opremiti ih bibliotekama i kucima za čitanje, te da će podržati nastavnike u njihovom neprestanom stručnom razvoju.

Ulaganja u zdravstvenu zaštitu

Po pitanju zdravstvene zaštite, Haziri je obećao da će završiti izgradnju Glavnog porodičnog centra za medicinu kao rešenje za mnoge probleme s kojima se Gnjilanci suočavaju u ovom sektoru. Izgradnja ovog centra je počela krajem 2016. i još nije završena. Ovaj objekat košta ukupno 1,4 miliona evra i finansira ga Vlada Kosova. Prema Hazirijevim rečima, ovaj centar će olakšati posao medicinskom osoblju i ponuditi bolje usluge pacijentima.

Tokom 17 godina od kraja rata, PDK je upravljao Gnjilanom u samo jednom mandatu, dok su svi ostali mandati pripali LDK-u.

Štaviše, na raznim debatama u medijima, on tvrdi da je ulagao u sve trenutno postojeće centre za porodičnu medicinu (CPM), kako u gradskom centru, tako i u okolnim selima. Između ostalog, on tvrdi da je povećao broj medicinskog osoblja, kao i da je obezbedio medicinske usluge na terenu i lekarske posete školama. Haziri je obećao da će izgraditi novi urgentni centar u selu Laštice.

S druge strane, uprkos tome što kritikuje način na koji sistem zdravstvene zaštite radi u Gnjilanu, Kurteši ima samo jedan pasus na ovu temu u svom planu. On obećava da će revitalizovati CPM-ove i izgraditi nove centre na lokacijama kojima su ovi centri potrebni, što je nešto o čemu će odlučiti nakon sprovođenja analize.

Prema Kurtešijevim rečima, upravljanje ovim centrima je bitno i on obećava da će slati medicinsko osoblje u sve centre, a na osnovu potreba. Obećava i da će formirati mobilni medicinski tim koji će nuditi usluge na terenu, posebno osobama sa posebnim potrebama.

Tokom 17 godina od kraja rata, PDK je upravljao Gnjilanom u samo jednom mandatu, dok su svi ostali mandati pripali LDK-u. U prvom krugu lokalnih izbora održanih u oktobru, stanovnici Gnjilana su prvi put odlučili da daju drugo mesto u drugom krugu nekome ko nije član PDK-a, suprotstavljajući tako Samija Kurtešija i kandidata LDK-a. On je postao prvi kandidat jedne opozicione stranke koji je obezbedio svoje mesto u drugom krugu glasanja. K

Ilustracija: K2.0.