U detalje | Local Elections 2017

Mimoza Kusari-Ljilja protiv Ardijana Đinija

Piše - 17.11.2017

Prva gradonačelnica na Kosovu se takmiči po treći put sa AAK-om u Đakovici.

Đakovica je jedna od retkih opština na Kosovu kojom su upravljale tri partije u periodu od 17 godine posle rata, kada je lokalna samouprava stavljena u ruke Demokratske lige Kosova (LDK), Alijanse za budućnost Kosova (AAK) i Nove kosovske alijanse (AKR).

Đakovica je, takođe, prva opština na Kosovu koja je izabrala gradonačelnicu, gde je većina stanovnika glasala za Mimozu Kusari-Ljilju 2013. Tadašnja članica AKR-a Bedžeta Pacolija, pobeda Kusari-Ljilje je sa trona svrgla AAK u ovoj opštini.

Na ovogodišnjim lokalnim izborima, aktuelna gradonačelnica Kusari-Ljilja, koja učestvuje u trci kao članica Alternative, uspela je da se nađe na drugome mestu, iza Ardijana Đinija iz AAK-a. U trećem suočavanju sa AAK-om, Kusari-Ljilja je osvojila 32,1 odsto glasova, dok je Đini dobio 39,9 procenata, što je rezultat koji znači da će se suočiti u drugom krugu 19. novembra.

Kao deo svoje misije da se vrati na prvo mesto nakon rezultata od 22. oktobra, Kusari-Ljilja je potpisala koalicioni sporazum sa Samoopredeljenjem i LDK-om, gde su obe ove partije dobile ukupno 9.000 glasova.

Kako se, sada već tradicionalno, suprotstavlja AAK-u, Kusari-Ljilja usmerila je svoje kritike ka ovoj partiji, naglašavajući da Đakovica ne bi smela da se vrati u 2013. Ona je u celoj svojoj kampanji optuživala AAK za manipulisanje glasovima u predizbornim procesima 2009. i 2013, pa je tako uputila slične optužbe na račun Đinija u vezi sa prvim krugom lokalnih izbora od 22. oktobra.

Kusari-Ljilja je, takođe, bila predmet optužbi i kritika. Đini kaže da je ona odgovorna za loše upravljanje Đakovicom, za uništavanje opštinske imovine, a zatim svaljivanje krivice na AAK.

On kaže da je ona ksenofobična, govoreći da je dodatno napravila podele između grada i njegovih okolnih sela. Kusari-Ljilja je podnela dve krivične prijave za klevetu protiv Đinija zbog ovih komentara. Kao odgovor na ovakav potez, Đini je izjavio da je Kusari-Ljilja to učinila da bi pokušala da zadrži vlast u Đakovici.

Kao deo svoje misije da se vrati na prvo mesto nakon rezultata od 22. oktobra, Kusari-Ljilja je potpisala koalicioni sporazum sa Samoopredeljenjem i LDK-om, gde su obe ove partije dobile ukupno 9.000 glasova. Đini je formirao koaliciju sa PDK-om i Albanskom demohrišćanskom partijom Kosova, gde su i ove dve partije zajedno dobile više od 9.000 glasova.

Iako su oba kandidata ponudila ne previše sadržajne programe za upravljanje Đakovicom, K2.0 vam predstavlja sažetak njihovih obećanja, kao i problema s kojima se suočava sledeći gradonačelnik ove opštine.

Ekonomski razvoj

Kusari-Ljilja je kazala da se Opština Đakovica nalazi u finansijskoj krizi zbog duga u iznosu od šest miliona evra koji je nasleđen od prošle administracije AAK-a, na čijem je čelu bio Palj Ljekaj. Uprkos tome, Kusari-Ljilja tvrdi da je uspela da otplati četiri miliona evra ovoga duga i dobrom upravom stvori pogodne uslove za ekonomski razvoj grada.

Ona smatra da je pozitivno uticala na stepen zapošljavanja kroz niz projekata, gde tvrdi da je otvoreno 800 novih radnih mesta kroz grantovsku shemu, da je funkcionalizovana fabrika mleka u Reci i da su organizovani sajmovi zapošljavanja koje je podržao GIZ.

U sklopu svojih uspeha u proteklih četiri godina, ona je pomenula korake koji su preduzeti radi stručnog osposobljavanja, razmene informacije između poslodavaca i zaposlenih, uspostavljanja Centra za inovacije, kao i drugih odluka koje su uticale na otvaranje novih radnih mesta. Štaviše, u televizijskoj debati, Kusari-Ljilja je izjavila da je ova opština uposlila 900 ljudi u proteklih četiri godina.

Ona obećava da će dodatno razviti grantovsku shemu u svom sledećem mandatu, gde je rekla da obezbeđivanje bespovratnih sredstava otvara nova radna mesta. Kusari-Ljilja je, takođe, obećala da će težiti osnivanju zajedničkih radnih mesta kroz ove grantove.

Kusari-Ljilja je izjavila da će privući strane investicije osnivanjem ekonomske zone, a kako bi se dodatno razvila đakovička ekonomija. Institut GAP je analizirao obećanja koja su u svim opštinama dali gradonačelnici u prošlom mandatu i saznao da je Kusari-Ljilja ispunila većinu svojih obećanja. Ona je ovaj argument koristila u celoj svojoj kampanji.

S druge strane, Đini je generalno pričao o ekonomskom razvoju u Đakovici, rekavši da bi svi sektori trebalo da budu međupovezani, a kako bi ekonomski razvoj bio neizbežan. On kaže da će se svaki projekat fokusirati na ekonomski razvoj, dodajući da je bitno koristiti budžet za “razvoj, ne za trošenje”.

Đini izjavljuje da je identifikovao 27 biznisa sa korenima u Đakovici, a koji rade u drugim zemljama i imaju prosečni kapital od 10 miliona evra, dodajući da s njima pregovara radi stvaranja uslova da oni ulažu u ovu opštinu. Prema Đinijevim rečima, ovo će se, zatim, prevesti u nova radna mesta.

Đini je u celoj svojoj kampanji obećavao da će podržati male i srednje biznise u Đakovici, ali nije govorio o detaljima.

Đini je, takođe, obećao da će podržati mlade, sa ciljem osnaživanja mladih da budu inovatori. Obećao je davanje stipendija studentima sa studijskih programa za koje ne postoji veliko interesovanje, dodajući da želi da ih podstankne da se vrate u Đakovicu nakon što u inostranstvu završe svoje studije.

Kapitalne investicije

Kusari-Ljilja je govorila o kapitalnim investicijama uloženim u Đakovici u prošlom mandatu, rekavši da je Đakovica jedna od opština koja je uspela da privuče najveći stepen investicija stranih donatora. Ona je istakla tri sektora u koja su investicije uložene i gde se projekti sprovode ili su sprovedeni.

Regulisanje mreže vodosnabdevanja je jedan od projekata na koji je najponosnija. Izjavila je da je 80 odsto mreže sada regulisano i obećava da će ovaj posao završiti 2018. Kusari-Ljilja je dodala da, nakon rešavanja ovog pitanja, ona garantuje da se đakovički stanovnici neće suočiti sa problemima ove prirode makar u sledećih 30 godina.

Ona je obećala da će ulagati u izgradnju postrojenja za kanalizaciju u unutrašnjim delovima grada. Prema rečima Kusari-Ljilje, sredstva za ovaj projekat su obezbeđena u saradnji sa Vladom Kosova i stranim donatorima. Ona je obećala da će završiti ovaj projekat u svom sledećem mandatu.

Izgradnja centralnog sistema grejanja, koji će funkcionisati isključivo na osnovu biomase i koštati 14 miliona evra, jeste još jedan projekat koji će biti sproveden u Đakovici. Prema rečima Kusari-Ljilje, sredstva za ovaj projekat su obezbeđena. Ona je izjavila da je reč o vrlo savremenoj fabrici, dodajući da ovakve fabrike ne postoje nigde druge u regionu.

Obećala je i da će završiti radove na putu u glavnim gradskim područjima, kao i da će završiti izgradnju Centra za osobe sa posebnim potrebama i Novog centra za porodičnu medicinu.

S druge strane, Đini je obećao da ulaganja u infrastrukturu neće manjkati u njegovom potencijalnom mandatu, jer tvrdi da ima nespornu podršku premijera Ramuša Haradinaja. Đini je rekao da će, u saradnji sa Vladom Kosova, uložiti u infrastrukturu u koju se nije ulagalo u proteklih 10 godina. Sam premijer je obećao đakovičkim biračima da će svu svoju podršku pružiti Điniju.

Na nedavno održanom predizbornom skupu, Haradinaj je obećao da će otpočeti izgradnju deonice sa četiri trake koja povezuje Klinu sa Đakovicom. Prema rečima premijera, projekat će biti završen sledeće godine.

Štaviše, Đini je obećao da će investirati u kanalizacionu mrežu, mrežu vodosnabdevanja i rekonstrukciju puteva. On je obećao i da će ulagati u Gradski park tako što će izgraditi knjižaru, kafiće i druge lokale — kao što je cvećara koja bi bila zadužena za sađenje cveća oko parka.

Obećao je i da će ulagati u naselje Čabru izgradnjom stepenica koje omogućuju pristup glavnom putu, kao i izgradnjom drugih puteva u ovom naselju. Đini je obećao i da će investirati u infrastrukturu za prosvetu i zdravstvenu zaštitu, dodajući da ova dva sektora imaju najviše problema.

Đakovčani će u nedelju imati priliku da biraju između dva kandidata. Ko god bude izabran, suočiće se sa nizom izazova koji zahtevaju rešavanje. Prema izveštaju koji objavljuje Fondacija Fridrih Ebert, neki izazovi s kojima se suočava novi gradonačelnik su sledeći: kanalizaciona mreža, mreža vodosnabdevanja, oštećeni putevi, nefunkcionalnost đakovičkog aerodroma i nedostaci u javnom prevozu, problemi sa upravljanjem otpadom i finansijama. K

Ilustracija K2.0.