U detalje

Najvažniji stub penzijskog sistema

Piše - 29.03.2022

Neophodnost reformisanja kosovskog penzionog sistema već se duže potencira u javnosti. Pošto je Kurtijeva vlada donela odluku da poveća sve penzije na 100 evra, ova tema je ponovo vraćena u žižu javnosti. Međutim, najnovije povećanje se odnosi tek na četiri kategorije penzionog sistema – a u koji spada više od 20 kategorija korisnika koji imaju direktne beneficije iz državnog budžeta.

Godinama se spominju brojne kritike na račun penzionog sistema i njegovog višegodišnjeg razvojnog puta. Ovo su glavne zamerke: nejasne podele između penzija i socijalnih davanja, rupe u zakonu koje omogućavaju diskriminaciju raznih grupa, način na koji se sistemom može lako manipulisati i teško breme koje opterećuje državni budžet.

U ovom video-objašnjenju, K2.0 ispituje aspekte penzionog sistema koji iziskuju reforme.

 

 

 

 

Ovaj video je proizveden uz finansijsku podršku Evropske unije, a u sklopu projekta “Građani, angažujte se”. Projekat provodi K2.0, u partnerstvu sa Institutom GAP. Kosovo 2.0 i Institut GAP snose odgovornost za njegov sadržaj koji ne održava nužno stavove Evropske unije.

 

 

Ovaj video je nastao zahvaljujući podršci Fonda braće Rokfeler (Rockefeller Brothers Fund). Mišljenja i stanovišta autora ne odražavaju nužno stavove Fonda.

Zašto je navedena ovaklauzula??