Naslov: Intersekcionalno Kosovo

 • O ovom razgovoru
 • Šta je intersekcionalnost? Zamislite dvije ceste koje se ukrštaju. Ta dva puta predstavljaju društvene identitete koji pripadaju jednom pojedincu/ki i koji u okviru društva na tu osobu mogu utjecati pozitivno ili negativno. Većina ljudi vjerovatno ima više od dva ukrštajuća identiteta. Svaki od naših identiteta — rasna i etnička pripadnost, rod, seksualna orijentacija, nacionalnost — uslovljava naš doživljaj okolnog svijeta.

  Tako glasi prvobitna definicija intersekcionalnosti koju je u članku objavljenom 1989. godine ponudila američka profesorica prava Kimberlei Krenšo (Kimberlé Crenshaw). Danas mnogi aktivisti/ce, kreatori/ce politika i intelektualci/kinje rade na prilagodbi intersekcionalne inkluzije koja podrazumijeva da se više identiteta obuhvata i priznaje unutar različitih društvenih i političkih pokreta. Aktivisti/ce i kreatori/ce politika širom svijeta nastoje uvažiti ta individualna iskustva kao i načine na koje djeluju na naše društvo u praksi.

  Međutim, brojne rasprave i dalje se vode o tome kako bismo trebali pristupiti tom konceptu ili o tome da li bismo ga uopće i trebali uzeti u obzir. Ukoliko smo svi mi pojedinci/ke, da li je potrebno pregovarati o svijetu kroz prizmu jednog “identiteta” ili više “identiteta”? Ili bismo pak to trebali činiti naprosto kao individue?

  Svako može posjedovati veći broj identiteta. Na koji način priznavanje višestrukih identiteta utječe na naš društveni i politički život?

  O ovim, ali i o drugim pitanjima razgovarat ćemo na našoj narednoj interaktivnoj diskusiji u okviru programa Pričajmo. Razgovor će započeti naši gost i gošće:

  1. Bljert (Blert) Morina — izvršni direktor CEL-a Kosovo
  2. Mirišahe Silja (Mirishahe Syla) — savjetnica za rodna pitanja u SIT-u (Centru za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje)
  3. Rita Seljimi (Selimi) — programski menadžer u Centra za razvoj društvenih grupa
  4. Adeljina Teršani (Adelina Tërshani) — aktivistica Republike KSKS i koordinatorica projekata Mreže žena Kosova.

  Pridružite nam se 4. februara 2020. godine u 17:30 sati, u prostorijama Haba 2.0.

  Ovaj događaj se realizira uz finansijsku podršku Nacionalne fondacije za demokratiju.

 • Hronika i fotografije sa događaja
 • Poledajte ovo izdanje
 • O sagovornicima
 • Time:

  5:30 pm

  Place:

  Hub 2.0

  Date:

  04/02/2020