U detalje | Migracija

Ovdje ili ondje? Priča o kosovskim migracijama

Piše - 25.08.2021

Zašto tako mnogo ljudi sa Kosova živi u inostranstvu?

Zapanjujuće brojke o iseljavanju sa Kosova.

Između 2014. i 2015. godine, za samo nekoliko meseci, oko 5% kosovskog stanovništva napustilo je zemlju. Tada su se građani Kosova našli na 4. mestu po broju zahteva za azil koji podnose prvi put u EU, i to u odnosu na građane celoga sveta. Ispred njih su bili jedino Sirijci, Avganistanci i Iračani. U proseku, 50.000+ ljudi napusti Kosovo više nego što ih dođe svake godine, dok negde između 380.000 i 700.000 osoba poreklom sa Kosova živi u inostranstvu.

Po svemu sudeći, ova visoka migraciona brojka neće skoro da se smanji. Štaviše, nedavno sprovedena studija ukazuje na to da je blizu 50% stanovništva spremno da se preseli u inostranstvo.

Međutim, emigracija nije nikakva novina. U ovom snimku sa detaljnim objašnjenjem pravimo presek velikih migracionih talasa sa Kosova u proteklih 70 godina, sa fokusom na sve relevantne faktore koji utiču na najnoviji sedmogodišnji egzodus.

 

 

 

 

 

Ovaj video je proizveden uz finansijsku podršku Evropske unije, a u sklopu projekta “Građani, angažujte se”. Projekat provodi K2.0, u partnerstvu sa Institutom GAP. Kosovo 2.0 i Institut GAP snose odgovornost za njegov sadržaj koji ne održava nužno stavove Evropske unije.