Perspektive | Foreign Relations

Pečat Apostille je zastario

Piše - 15.09.2020

Obaveza nadovjere dokumenata između Kosova i Albanije smjesta bi trebala biti ukinuta.

Slučaj 1.

I g. Aliriza Beshi i g. Sergej Pančuk bave se časnom notarskom profesijom. Jedan je notar u Prizrenu, 20 kilometara nadomak albanske granice, a drugi u Vladivostoku, perifernom gradu Ruske Federacije udaljenom od Albanije oko 12 000 kilometara.

Dokumenti koje sastavljaju i izdaju potpuno su priznati kao legalni na prostoru Albanije, ali uz izvjesnu razliku: dokumenti jednog od njih prihvataju se bez ikakvih dodatnih procedura, dok dokumenti koje izdaje drugi moraju biti poslani u glavni grad matične države radi ovjere pečatom Apostille, jer u suprotnom neće imati nikakvu pravnu vrijednost u Albaniji. Prema vašem mišljenju, čiji dokumenti se priznaju u Albaniji bez nadovjere: a) dokumenti notara u Prizrenu; ili b) dokumenti notara u Vladivostoku? 

Slučaj 2.

Jedan/a trgovac/kinja iz češke prijestolnice, Praga, i drugi/a trgovac/kinja iz Đakovice odlučuju proširiti svoja poduzeća i otvoriti poslovnice u Tirani.

Oboje moraju podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu i registraciju kompanije u Albaniji, pri čemu albanskim vlastima obavezno dostavljaju razne dokumente iz svojih matičnih država. Između ostalog su to krivični dosje, lični certifikat, potvrde o plaćenom porezu, izvod iz registra privrednih subjekata, itd. 

Ilustracija: Arrita Katona / K2.0.

Kao i u prvom slučaju, jedno može odnijeti dokumente u Tiranu čim ih pribavi u matičnoj državi, a drugo tek nakon što ih pošalje u nadležni ured i potom dobije nazad apostilovane. Prema vašem mišljenju, čiji dokumenti se priznaju u Albaniji bez prethodne nadovjere: a) dokumenti trgovca/kinje iz Đakovice; ili b) dokumenti trgovca/kinje iz Praga?

Logični odgovor i pravni odgovor na gore postavljena pitanja trebali bi biti isti. Ipak, logični je ustvari a), dok je pravni b).

Zašto je uveden Apostille i zašto bi trebao biti ukinut

Sistem nadovjere uveden je 1961. godine zbog potrebe za priznavanjem validnosti (odnosno za legalizacijom) javnih dokumenata izdatih u jednoj državi (A) koje će koristiti druga (B). Među te dokumente spadaju oni koje izdaju javni organi države A kao što su rodni, vjenčani i smrtni listovi, izjave o nasljeđivanju, krivični dosjei, sudske odluke, imovinska rješenja, diplome, licence, izvodi iz registara privrednih subjekata, punomoći, notarske isprave, potvrde o plaćenom porezu i sva druga uvjerenja. 

Do 1961. godine, sistem legalizacije javnih dokumenata izdatih u državi A koji će se koristiti u državi B bio je u znatnoj mjeri birokratizovan, nestandardizovan i nedjelotvoran. Različite zemlje su imale različite uslove, poput obaveze ovjere dokumenata u konzulatima, prefekturama i raznim uredima.

Dana 5. oktobra 1961. godine potpisana je Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih dokumenata, čije su članice kreirale Apostille i obavezale se da će prihvatiti kao važeći svaki javni dokument ovjeren tim pečatom, i to bez potrebe za daljnjim procedurama. 

Neke zemlje su otišle korak dalje u pojednostavljivanju interakcije svojih građana/ki tako što su sklopile bilateralne sporazume o ukidanju dužnosti nadovjere.

Pojedine države potpisnice Konvencije uvele su “restrikcije” nekim supotpisnicama budući da su zbog različitih razloga preferirale stari sistem legalizacije korišten prije nadovjere. To je bio slučaj s Grčkom, Italijom, Španijom i drugim državama koje su uvele restrikcije Albaniji.

Međutim, za građane/ke zemalja koje nisu uvele uzajamne restrikcije, sistem nadovjere je predstavljao značajan napredak u odnosu na prethodni. 

Neke zemlje su otišle korak dalje u pojednostavljivanju interakcije svojih građana/ki tako što su sklopile bilateralne sporazume o ukidanju dužnosti nadovjere. Na taj način su međusobno priznale dokumente bez ikakvih kriterija.

Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova, Albanija je takve sporazume zaključila s Rusijom, Mađarskom, Češkom, Slovačkom, Rumunijom i Bugarskom. Upravo ti ugovori — koje nisam mogao naći na internetu — vjerovatno su potpisani u doba komunizma, kada su navedene zemlje njegovale bliske odnose jedna s drugom.

Mediji su u pojedinim navratima netačno izvještavali da je ukinuta obaveza apostilovanja između Albanije i Grčke, Italije, pa i nekih drugih država, iako je ustvari samo ukinuta restrikcija koju su ove države uvele Albaniji Konvencijom iz 1961. godine, napustivši prethodni i prihvativši sistem nadovjere.

Dakle, bilateralne sporazume o ukidanju ovog pečata Albanija je do sada sklopila samo s Rusijom, Mađarskom, Češkom, Slovačkom, Rumunijom i Bugarskom. To znači da ona priznaje javne dokumente izdate u ovim državama bez bilo kakvih dodatnih formalnosti (osim prijevoda), što objašnjava stav albanskih vlasti prema dokumentima izdatim u Vladivostoku i Pragu.

Potreba nadovjere je ukinuta i među državama članicama Europske unije, i to putem Uredbe 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća usvojene 6. jula 2016. godine (član 4).

Za to vrijeme, Kosovo — koje je potpisnik Konvencije od 2016. godine — ni s jednom državom nije sklopilo sporazum o ukidanju ovjere apostilom. To znači da bilo koji javni dokument izdat u Albaniji mora biti apostilovan kako bi se mogao koristiti na Kosovu, baš kao što je slučaj s ispravama iz drugih država.

Valja napomenuti da, u praksi, zaposleni u većini kosovskih javnih organa — kao što je Agencija za registraciju poduzeća — sudova ili matičnih ureda — za razliku od njihovih kolega/ica u Republici Albaniji — obično prihvataju albanske dokumente čak i bez apostila. Mada je za pohvalu, građani/ke Albanije su usljed te prakse prepušteni na milost i nemilost službenika/ca s kojima se susreću na Kosovu.

Ta praksa na kraju krajeva nije ni u skladu s važećim zakonskim odredbama koje nalažu ovjeru svakog stranog dokumenta. Posljedično tome, čak i ukoliko dokument ne bude neposredno odbijen, uvijek postoji opasnost od toga da će prethodna pravna radnja biti osporena u naknadnom postupku revizije ili kontrole, što bi i za građanina/ku i za službenika/cu moglo imati negativne posljedice.

Sporazum Kosova i Albanije kao imperativ

U 2020. godini, valjanost stranih dokumenata može biti provjerena pomoću savremenih sistema razmjene informacija ili pak na neke druge načine. To naročito važi za zemlje poput Kosova i Albanije, koje vrše intenzivnu razmjenu dobara u gotovo svim oblastima.

S tim u vezi, obaveza nadovjere je suvišna birokratska procedura te nema razloga zašto bi i dalje bila na snazi između Kosova i Albanije, bilo u teoriji ili u praksi. Zato bi bilo prikladno da se na sljedećem sastanku vlada ove dvije zemlje zakazanom za drugu polovinu septembra najzad potpiše sporazum o ukidanju apostila.

Sporazum može biti formulisan na osnovu postojećih sporazuma koji je Albanija sklopila s bivšim komunističkim državama i/ili inspirisan spomenutom uredbom EU, čime bi bio napravljen novi pomak u sferi približavanja zakonodavstvu EU.

U svakom slučaju, nema više nikakvog izgovora za nastavak ove besmislene birokratske procedure koja je trebala biti dokinuta još prije mnogo godina.

Naslovna ilustracija: Arrita Katona / K2.0.

  • O autoru/ki Rudi Metaj
  • Napomena Stavovi autora/ice članka ne odražavaju nužno stavove Kosova 2.0.
  • Ovaj članak je napisan na albanskom.

KOMENTARIŠI