Stipendisanje | Sport

Povređene i oštećene

Piše - 27.12.2019

Šta se desi kada se kosovske sportistkinje povrede.

Ženski rukometaški tim, KHF Istok, navodi probleme sa osiguranjem svojih sportistkinja i kako to ometa njihov uspeh. Kosovske osiguravajuće kuće skoro da nisu zainteresovane za to da osiguraju sportiste. Država može da pomogne samo u malobrojnim slučajevima. KHF Istok je morao samostalno da traga za resursima da bi pomogao svojim članicama.K

Ovaj video je izarđen u okviru drugog ciklusa Programa stipendiranja novinara/ki u oblasti izvještavanja o ljudskim pravima. Program podržava Ured Europske unije na Kosovu te se finansira u sklopu projekta „Podrška Luksemburga civilnom društvu na Kosovu“ — koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburg, a čijom realizacijom upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) — kao i sredstvima Nacionalne fondacije za demokratiju (NED). Realizacijom Programa rukovodi Kosovo 2.0 u saradnji s Kosovskim centrom za rodne studije (KCGS) i Centrom za ravnopravnost i slobodu (CEL).
Sadržaj članka isključiva je odgovornost organizacije Kosovo 2.0, KCGS-a i CEL-a te nužno ne odražava stavove finansijera.