Ukratko | Mediji

Poziv za podnošenje predloga za program “Mediji i ljudska prava”

Piše - 24.03.2020

K2.0, CEL i KCGS pozivaju vas da se prijavite za učešće u novom medijskom fondu.

K2.0, Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL) i Kosovski centar za rodne studije (KCGS) pokreću program Mediji za ljudska prava, uz finansijsku podršku Evropske unije. Program teži tome da doprinese snažnijem i konzistentnijem radu na zaštiti i promociji ljudskih prava u kosovskim medijma i da unapredi bazu znanja i veština zaposlenih u medijima.

U ova teška vremena, kada je javni prostor nedostupan za korišćenje, kada je kršenje ljudskih prava dominantna praksa koja se odvija ‘iza zatvorenih vrata’, još je izraženija uloga medija da ne dozvole da se ovo pitanje zanemari ili ostane privatna stvar.

K2.0, CEL i KCGS upravo zato smatraju da je ovo pravi trenutak da se pruži podrška partnerstvu između medijskog entiteta i ljudskopravaške organizacije na Kosovu, a posredstvom komponente koja teži poboljšanju strukturisanije i sveobuhvatnije saradnje između medijskih organizacija i neprofitnih ljudskopravaških NVO na Kosovu spajanjem znanja, iskustva i kapaciteta koje obe strane imaju.

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo lokalne medijske organizacije i preduzeća da se upare sa neprofitnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima i da se prijave na ovaj poziv.

Na osnovu ove šeme, jedno partnerstvo sastavljeno iz medija (štampanih, onlajn, televizijskih i/ili radijskih stanica, i tako dalje) i nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima dobiće bespovratna sredstva da bi unapredili svoje kapacitete i proizveli novinski sadržaj na temu ljudskih prava.

Opredeljena sredstva za ovaj poziv: 25.000 evra za jedno partnerstvo;

Rok za podnošenje prijava: 14.4.2020.

Prijave se moraju poslati na: eumediagrants@ktwopointzero.com.  

Sva pitanja u vezi sa prijavom možete poslati na imejl-adresu eumediagrants@ktwopointzero.com najkasnije do 6.4.2020.

Prijave mogu biti na albanskom, engleskom ili srpskom jeziku. Za više informacija pročitajte smernice u prilogu.

Instrukcije

Prijavni formular

Budžet

Imajte u vidu da vas, s obzirom na aktuelnu situaciju, molimo da koristite onlajn alatke za komunikaciju sa partnerskom organizacijom. Takođe, voljni smo da vam pomognemo ako budete imali poteškoće da pristupite neophodnoj dokumentaciji usled postojećih ograničavajućih okolnosti. Prihvatamo elektronski potpisana dokumenta te vas ponovo ohrabrujemo da prijavnu dokumentaciju šaljete isključivo elektronskim putem.K