Ukratko | Aktivizam

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: LOKOMOTIVA – Drugi krug

Piše - 20.11.2020

LOKOMOTIVA: PUT U PROMENE

Drago nam je što najavljujemo drugi krug drugog ciklusa programa Lokomotiva, u okviru koga pružamo zajednički prostor mladim entuzijastima (bez obzira na njihov pol, rodni identitet ili portfolio) koji su spremni da istražuju nove ideje i da stalno preispituju ustaljene narative društvenih identiteta, i to uz pomoć nekoliko medijskih alatki i formata, kao što su filmovi, blogovi, muzika, da navedemo samo neke od njih. K2.0 poziva mlade voljne ljude, koji teže promenama, da se prijave na ovaj poziv, jer će tako dobiti divnu priliku za učenje, a naći će se i u okruženju koje će ih podržati.

Ova prilika za sticanje praktičnog znanja služi da podstakne kritičko razmišljanje i nadahne aktivizam u sferi pola/roda, etničke pripadnosti, veroispovesti ili rase. Što je još važnije, cilj je da se izabrani aplikanti opreme alatkama i sredstvima neophodnim za ostvarivanje pozitivnih promena. Program sadrži šestomesečno, višeslojno i dinamično praktično iskustvo, gde se učesnicima nude neograničene prilike da istražuju nove ideje, da urade nešto konkretno, dok im je dostupan i prostor za druženje, rad i zabavu sa vršnjacima!

 

Prva faza programa – Uvod:

Ovo uzbudljivo putovanje počinje sa onlajn obukom (Bootcamp), koja će se održati u decembru, kada će se svih 30 izabranih učesnika i iskusni treneri sastati preko interneta na četiri dana, gde će dobiti presek sadržaja programa i upoznati se sa drugim učesnicima. Takođe, dobiće uvid u intersekcionalnost roda, etničke pripadnosti, veroispovesti i rase.

Nakon Butkampa, učesnici će obrazovati ekipe sa kojima će se otisnuti na Lokomotivin put. Svaki tim će raditi na jednoj od četiri glavne teme programa: rod/pol, etnička pripadnost, veroispovest i rasa – u zavisnosti od oblasti interesovanja.

 

Druga faza programa – Izgradnja kapaciteta:

U drugoj fazi ovih šest meseci održaće se četiri otvorene diskusije na gorenavedene teme. Članovi Lokomotiva imaće priliku da se sastanu i diskutuju o filmovima, fotografiji, muzici i drugim medijskim formatima sa istaknutim pojedincima koji su ostvarili snažan uticaj na našu percepciju sveta. Usled situacije uzrokovane kovidom 19, neke aktivnosti programa održaće se preko interneta, dok će ostale da se organizuju uz strogo poštovanje preventivnih mera koje je propisala Vlada Kosova.

Ima još! Posle četiri tematske diskusije, članovi Lokomotive dobiće neprocenjivu mogućnost da učestvuju u sedam radionica o tome kako se medijski formati koriste da bi se ostvarile društvene promene, što je suština ovog programa. Radionice o fotografiji, video-sadržaju, pisanju tekstova i publikacija, umetničkim nastupima, muzici, onlajn alatkama za kreativno izražavanje i istraživačke metode poslužiće tome da pripreme učesnike za poslednju fazu programa, što je sam vrhunac ovog doživljaja – a to su inicijative i intervencije u lokalnim zajednicama!

 

Poslednja faza programa – Inicijative i intervencije u lokalnoj zajednici:

Nakon što prođu kroz sve kreativne razgovore i radionice, članovi Lokomotive u ovoj fazi će dobiti podršku da izrade svoje inicijative. Uz pomoć početnog kapitala (seed funding), podržaćemo ih da sprovedu intervenciju na području koje izaberu, to jest u svojoj zajednici. Očekujemo da članovi Lokomotive ulože dodatne napore i budu kreativni u davanju svojih rešenja, da se posvete inicijativama koje predlože! Po uspešnom završetku programa, svi učesnici dobiće sertifikate u kojima će im se odati priznanje za sprovođenje inicijativa i rešenja u zajednici. Sem toga, K2.0 će pokriti sve programske troškove.

 

Jedva čekamo da se pridružite Lokomotivi, pod sledećim uslovima:

  • Da imate između 18 i 24 godina;
  • Da živite na Kosovu;
  • Da aktivno učestvujete u svim fazama šestomesečnog programa;
  • Da ste spremni da kritički preispitate pejorativne narative koji se tiču roda/pola, etničke pripadnosti, veroispovesti i rase;
  • Da imate volju i želju da se sastanete sa vršnjacima različitih karakteristika i da sa njima blisko sarađujete;
  • Da ste otvoreni za nove ideje i nova mišljenja, da ste voljni da radite u dinamičnim timovima;
  • Da umete da prepoznate i procenite probleme s kojima se suočavaju lokalne, male zajednice;
  • Da znate da izradite inicijative koje imaju direktan uticaj na oblasti kao što su pol/rod, etnička pripadnost, veroispovest i rasa u vašoj zajednici.

Za prijavu na program kliknite ovde. Svi aplikanti će biti obavešteni o statusu prijave putem elektronske pošte. Rok za prijavu je 4. decembar 2020. godine.

 

Program Lokomotiva 2.0 ima podršku Fonda Princ Klaus (Prince Claus Fund).