Ukratko | Lokomotiva

Poziv za podnošenje prijava: Lokomotiva — Treći ciklus

Piše - 12.04.2021

Lokomotiva: Put u promene.

 

Drago nam je što najavljujemo treći ciklus programa Lokomotiva, u okviru koga pružamo zajednički prostor mladim entuzijastima (bez obzira na njihov pol, rodni identitet ili portfolio) koji su spremni da istražuju nove ideje i da stalno preispituju ustaljene narative društvenih identiteta, i to uz pomoć nekoliko medijskih alatki i formata.

Ova prilika za sticanje praktičnog znanja služi da podstakne kritičko razmišljanje i nadahne aktivizam u sferi pola/roda, etničke pripadnosti, veroispovesti ili rase. Što je još važnije, cilj je da se izabrani aplikanti opreme alatkama i sredstvima neophodnim za ostvarivanje pozitivnih promena. Program sadrži šestomesečno, višeslojno i dinamično praktično iskustvo, gde se učesnicima nude neograničene prilike da istražuju nove ideje, da urade nešto konkretno, dok im je dostupan i prostor za druženje, rad i zabavu sa vršnjacima.

Prva faza programa – Uvod:

Ovo uzbudljivo putovanje počinje sa onlajn obukom (Bootcamp), koja će se održati u decembru, kada će se svih 30 izabranih učesnika i iskusni treneri sastati preko interneta na četiri dana, gde će dobiti presek sadržaja programa i upoznati se sa drugim učesnicima. Takođe, dobiće uvid u intersekcionalnost roda, etničke pripadnosti, veroispovesti i rase.

Nakon Butkampa, učesnici će obrazovati ekipe sa kojima će se otisnuti na Lokomotivin put. Svaki tim će raditi na jednoj od četiri glavne teme programa: rod/pol, etnička pripadnost, veroispovest i rasa – u zavisnosti od oblasti interesovanja.

Druga faza programa – Izgradnja kapaciteta:

U drugoj fazi ovih šest meseci održaće se četiri otvorene diskusije na gorenavedene teme. Članovi Lokomotiva imaće priliku da se sastanu i diskutuju o filmovima, fotografiji, muzici i drugim medijskim formatima sa istaknutim pojedincima koji su ostvarili snažan uticaj na našu percepciju sveta. 

Ima još! Posle četiri tematske diskusije, članovi Lokomotive dobiće neprocenjivu mogućnost da učestvuju u sedam radionica o tome kako se medijski formati koriste da bi se ostvarile društvene promene, što je suština ovog programa. Radionice o fotografiji, video-sadržaju, pisanju tekstova i publikacija, umetničkim nastupima, muzici, onlajn alatkama za kreativno izražavanje i istraživačke metode poslužiće tome da pripreme učesnike za poslednju fazu programa, što je sam vrhunac ovog doživljaja – a to su inicijative i intervencije u lokalnim zajednicama!

Poslednja faza programa – Inicijative i intervencije u lokalnoj zajednici:

Nakon što prođu kroz sve kreativne razgovore i radionice, članovi Lokomotive u ovoj fazi će dobiti podršku da izrade svoje inicijative. Uz pomoć početnog kapitala (seed funding), podržaćemo ih da sprovedu intervenciju na području koje izaberu, to jest u svojoj zajednici. Očekujemo da članovi Lokomotive ulože dodatne napore i budu kreativni u davanju svojih rešenja, da se posvete inicijativama koje predlože! Po uspešnom završetku programa, svi učesnici dobiće sertifikate u kojima će im se odati priznanje za sprovođenje inicijativa i rešenja u zajednici. 

Jedva čekamo da se pridružite Lokomotivi, pod sledećim uslovima:

  • Da imate između 18 i 24 godina;
  • Da živite na Kosovu;
  • Da aktivno učestvujete u svim fazama šestomesečnog programa;
  • Da ste spremni da kritički preispitate pejorativne narative koji se tiču roda/pola, etničke pripadnosti, veroispovesti i rase;
  • Da imate volju i želju da se sastanete sa vršnjacima različitih karakteristika i da sa njima blisko sarađujete;
  • Da ste otvoreni za nove ideje i nova mišljenja, da ste voljni da radite u dinamičnim timovima;
  • Da umete da prepoznate i procenite probleme s kojima se suočavaju lokalne, male zajednice;
  • Da znate da izradite inicijative koje imaju direktan uticaj na oblasti kao što su pol/rod, etnička pripadnost, veroispovest i rasa u vašoj zajednici.

 

Svi aplikanti će biti obavešteni o statusu prijave putem elektronske pošte. Rok za prijavu je 3. maj 2021.

Program Lokomotiva 2.0 ima podršku Fonda Princ Klaus (Prince Claus Fund).