U detalje | Local Elections 2017

Šaćir Totaj i Mitaher Haskuka

Piše - 15.11.2017

Stara i nova administracija u trci za istorijski važan Prizren.

Prizren je druga po veličini opština na Kosovu. Gradonačelnik Ramadan Muja iz Demokratske partije Kosova (PDK) bio je na čelu ove opštine u prošla tri mandata. Muju je 2013, zajedno sa brojnim kolegama iz opštinskih organa, uključujući direktore opštinskih odeljenja, državno tužilaštvo optužilo da je zloupotrebio imovinu opštine te je osuđen 2014. godine. Međutim, slučaj nije zatvoren, jer je Apelacioni sud vratio suđenje na početak.

Posle problema sa Mujom, Šaćir Totaj je postao novi kandidat PDK-a za gradonačelnika Prizrena, kada je osvojio 29,8 odsto glasova u oktobru i mesto u drugom krugu izbora koji se održava 19. novembra. Njegov protivnik će biti Mitaher Haskuka, kandidat Samoopredeljenja koji je osvojio 22,6 procenta glasova. Samoopredeljenje ovakav ishod glasanja smatra uspehom, jer je ova stranka prvi put u Prizrenu iza sebe ostavila kandidata iz Demokratske lige Kosova (LDK).

Oba programa se baziraju na četiri opšte teme: ekonomski razvoj, unapređenje situacije u zdravstvu i prosveti, ulaganje u infrastrukturu i reformisanje opštinske uprave.

U svom prvom javnom obraćanju, novinari su pitali Totaja kako vidi bivšu administraciju Ramadana Muje. Iako nije osudio Mujinu upravu, on je rekao da sama njegova kandidatura ukazuje na potrebu za promenama. “Ja sam mlad član PDK-a i nisam povezan sa njegovom prošlošću”, rekao je.

Karakteristika kampanje u Prizrenu je snažno rivalstvo između Totaja i Haskuke. U oktobru je objavljen snimak u kome Totaj govori da opštine Prizren i Has ne treba da budu vođene od ljudi koji ne govore albanski. Onda je upitao svoju publiku: “Da li mislite da će neko drugi, Turčin koji ne govori albanski, doći i popraviti probleme sa vodom ili strujom?”

Samoopredeljenje je reklo da ove reči predstavljaju klevetu, rasizam i govor mržnje protiv njihovog kandidata. Potom su podneli krivičnu prijavu protiv Totaja koji je nastavio da insistira na tome da nije u redu da šef opštine bude neko ko ne zna pravilno da govori albanski.

PDK-ov ogranak u Prizrenu tvrdi da je audio-snimak pokušaj da se smesti njihovom kandidatu, dokazujući nesposobnost Samoopredeljenja da obezbedi glasove za pobedu u opštini. Sedište ove partije poziva i na dostojanstveniju kampanju.

Haskuka je, takođe, optužio kandidata PDK da je privilegovano tretiran od državnih institucija u kampanji. On je naveo organizovanje događaja na Dan Bošnjaka, gde je Totaj predstavljen kao kandidat za gradonačelnika Prizrena, uprkos tome što je ovaj skup finansirala Vlada Kosova. Samoopredeljenje je podnelo žalbu Centralnoj izbornoj komisiji zbog ovog incidenta.

Uprkos velikim napetostima u kampanji, politički programi dvaju kandidata su slični po mnogim tačkama. U stvari, oba programa se baziraju na četiri opšte teme: ekonomski razvoj, unapređenje situacije u zdravstvu i prosveti, ulaganje u infrastrukturu i reformisanje opštinske uprave.

Oni kažu da su ove oblasti međupovezane i da će svaka od ovih tačaka doprineti razvoju ostalih oblasti. K2.0 vam ovde predstavlja sažetak njihovih obećanja u trci za mesto šefa istorijski važnog Prizrena.

Ekonomski razvoj kao fokus oba kandidata

Totajev program se zasniva na 17 tačaka i ukupno 55 obećanja. On je izjavio da je ekonomski razvoj njegov glavni fokus za ovaj grad, kao i osnivanje ‘Fonda za razvoj grada’ od dva miliona evra, što su ključne tačke Totaja. Ovaj fond će za cilj imati da podrži osnivanje novih biznisa, posebno fokusiranje na subvencionisanje poslovnih ideja koje potiču od žena i mladih ljudi.

Sredstva za osnivanje ovog fonda biće obezbeđena zahvaljujući boljoj naplati poreza, što je prostor u kom Totaj vidi potencijal za obezbeđivanje prihoda. Proces legalizovanja objekata koji su izgrađeni bez dozvole, a koji treba da započne u Prizrenu, jeste drugi metod preko kog bi se obezbedio dodatan prihod za opštinske organe, prema rečima Totaja.

On smatra da osnivanje Ministarstva za inovacije otvara još mogućnosti za obezbeđivanje sredstava, dok PDK-ov program za Prizren predviđa organizovanje takmičenja u kom bi se privredni projekti takmičili, dok bi tri najbolja projekta dobila finansijsku podršku za sprovođenje u delo.

Haskuka kaže da je ovo obećanje Totaja jedna od nesprovodivih ideja, naglašavajući ranija obećanja ove vrste koja su data ranije, ali su ostala puka obećanja. On je dalje naveo da, čak i kada bi ovaj fond bio osnovan, novac bi bio alociran u formi subvencija. Haskuka ističe da ukupni budžet za subvencije u Prizrenu iznosi 477.000 evra, dok je većina ovih subvencija alocirana za pružanje pomoći biznisima u poljoprivredi i kulturnom sektoru.

Prizrenski poslovni park, javni prostor napravljen u prošloj deceniji čije funkcionisanje vlada omogućuje radi pospešivanja vođenja biznisa, pogođen je mnogim problemima. Oba kandidata su naglasila da ovaj prostor ne funkcioniše na pravilan način.

Jedno od obećanja Totaja je da se funkcionalizuje poslovni park, rekavši da bi to uticalo na ekonomski razvoj u ovom gradu, ali nije govorio o detaljima načina na koji bi ovo bilo funkcionalizovano, o troškovima ili korišćenju.

Haskuka takođe ima za cilj da funkcionalizuje poslovni park kako bi se povećao stepen ekonomskog razvoja grada. On obećava da će u roku od šest meseci učiniti park funkcionalnim kroz javno-privatno ulaganje ili strane donacije. Haskuka je obećao i da će rešiti pitanje vlasništva nad zemljištem na kom je park izgrađen, što je tema aktuelnog sudskog procesa.

Obezbeđivanje opštinskog zemljišta koji biznisi mogu da koriste i ulaganje u prateću infrastrukturu jeste jedna od tačaka u planu Samoopredeljenja za Prizren. Drugo obećanje se odnosi na razvoj poslovnih planova za apliciranje kod međunarodnih donatora, što će biti sufinansirano od opštine u iznosu od 10 procenata. “Ovi projekti su spremni za implementaciju čim pobedimo”, rekao je. Njegov projekat obećava pospešivanje biznisa subvencionisanjem njihovog učešća na međunarodnim sajmovima.

Haskukin program predviđa subvencionisanje poljoprivrednog sektora promovisanjem poljoprivrednih proizvoda na međunarodnom tržištu. Istakao je proizvodnju oraha i zanate kao simbol Prizrena i obećao da će otvoriti manje pijace u svakom naselju.

Kulturno nasleđe kao sredstvo za ispunjavanje ekonomskog potencijala

Oba kandidata smatraju da kulturno nasleđe, koga ima dosta u Prizrenu, ima veliki potencijal za razvoj turizma i uticanje na ekonomski razvoj. Međutim, nijedan od dvojice kandidata nije pomenuo konkretne projekte za zaštitu kulturnog nasleđa grada, uprkos činjenici što je uništavanje jedne zgrade u istorijskom centru Prizrena odnelo život detetu 2016.

Ova devojčica je tragično poginula kada se oštećeni zid urušio sa susedne zgrade dok je prelazila ulicu sa svojom majkom. Usledila je žestoka rasprava o tome ko je nadležan za zaštitu kulturnog nasleđa i o izostanku delovanja od strane opštinskih organa, a u vreme kada je ovim gradom upravljao Ramadan Muja iz PDK-a.

Njegov partijski kolega, Šaćir Totaj, nema u svom programu ništa konkretno po pitanju zaštite kulturnog nasleđa. Kada je govorio o ovoj temi, rekao je da veruje da bi prvi korak trebalo da bude reformisanje Odeljenja za turizam i pravljenje aplikacije preko koje bi opština mogla da promoviše turizam.

Ipak, Totaj ima konkretne ideje za planinare. Rekao je da će u saradnji sa Udruženjem planinara organizovati izlete za turiste u planinama Prizrena, omogućujući im da pronađu smeštaj u kućama seljana. Totaj kaže da bi se tako promovisala zdrava hrana koju spremaju seljani.

Oba kandidata su obećala da će sastaviti kalendar kulturnih dešavanja i kartu sa lokacijama kulturnih objekata i mesta. Po pitanju kulturnog nasleđa, Haskuka takođe vidi da postoji ekonomska korist od subvencionisanja ovog sektora, verujući da će se tako pospešiti turizam.

On je optužio prošlu administraciju da je zloupotrebljavala sredstva. Haskuka ističe incident kada je 10.000 evra alocirano da bi se sastavio spisak adresa hotela u opštini, iako bi se ovo moglo učiniti upotrebom zvaničnih podataka Ministarstva trgovine koje već poseduje informacije o adresama svih biznisa.

Haskuka veruje da je bitno stvoriti uslove koji bi omogućili turistima da borave u Prizrenu više dana zaredom, a ne samo radi jednodnevnog izleta. On smatra da se ovo može postići kroz saradnju sa lokalnim i međunarodnim turističkim agencijama.

Ulaganja u infrastrukturu

Kandidat Samoopredeljenja za Prizren, Haskuka, smatra da bi trebalo učiniti infrastrukturne napore kako bi se redizajnirao sistem javnog prevoza, sa ciljem smanjenja broja automobila na gradskim ulicama.

On, takođe, želi da reorganizuje saobraćaj sa posebnim akcentom na istorijski centar, gde je obećao da će uložiti u pravljenje 300 novih parking mesta, uglavnom u područjima koja su na putu ka gradu, kao i da će promovisati upotrebu autobusa u unutrašnjim delovima grada.

Haskukin program predviđa ulaganja u vodosnabdevanje. On obećava da će u prvom mandatu obezbediti dvanaestočasovno snabdevanje pitkom vodom za stanovnike Prizrena. Štaviše, obećava da će izgraditi kanalizacioni sistem u Kurilju, Arbanu, Randobravu, Piranu, Maljesi i Vrinitu, Našecu i Bajram Curu.

Haskuka je obećao da će proširiti sistem javne rasvete. Rekao je da će za četiri godine svako naselje i selo u Prizrenu biti obuhvaćeno ovom mrežom. Kandidat Samoopredeljenja obećao je i da će proširiti zelene i površine za rekreaciju, da će očistiti korito reka Beli Drim i Pećka Bistrica, izgraditi fasade na kućama u Istorijskom centru Prizrena i uvesti javnu rasvetu kod mesta kulturnog nasleđa i oko njih.

S druge strane, Totaj smatra da bi infrastrukturne investicije trebalo da imaju za cilj da “oslobode prizrenski Istorijski centar”. Jedan od četiri ciljeva PDK-ovog programa jeste revitalizovanje ovog područja, a Totaj je sugerisao da bi zaustavio saobraćaj vozila u centru, pa čak i saobraćanje vozila koja snabdevaju lokalne biznise. On smatra da će nova parking mesta imati pozitivan efekat i obećao je da će izgraditi tri velika parkinga.

Međutim, uprkos njegovoj posvećenosti centru, Totaja su optužili drugi kandidati da je izgradio svoju kuću u suprotnosti sa Zakonom o Istorijskom centru Prizren. Totaj je odgovorio tvrdnjom da je njegova kuća izgrađena pre nego što je zakon donet.

Upravljanje otpadom je drugo pitanje koje je kandidat PDK-a pomenuo, gde navodi pomoć izgradnji postrojenja za tretman otpada. Totaj je obećao da će izgraditi nove trgove, zelene površine i biciklističke staze.

Obrazovanje, zdravstvena zaštita i opštinska uprava

Šaćir Totaj je u televizijskim debatama naglasio da je prizrenska zdravstvena zaštita najbolja na Kosovu, što je procena za koju tvrdi da potiče od Svetske zdravstvene organizacije. Međutim, drugi kandidati nisu saglasni sa ovom tvrdnjom, navodeći manjak lekova dostupnih u Centrima za porodičnu medicinu.

Totaj je odbacio ovu ideju, dajući procenu da je zdravstvena zaštita u Prizrenu ‘relativno dobra’. Nije ponudio predloge za druge projekte zdravstvene zaštite, međutim, Totaj je obećao da će investirati u ovaj sektor.

U međuvremenu, Haskuka je obećao da će reorganizovati i funkcionalizovati glavne centre za porodičnu medicinu, da će ih opremiti medicinskom opremom i laboratorijama, te da će osoblje proći dodatne obuke.

Haskuka obećava da će obezbediti mobilne usluge zdravstvene zaštite u Prizrenu, ističući politiku koja bi se sastojala iz dva vozila koja bi nudila ove usluge. Haskuka je obećao da će ulagati u osnivanje ‘Centra dnevne nege’ za penzionere i posete stručnjaka iz oblasti medicine učenicima u prizrenskim školama.

Kada je reč o prosvetnom sektoru, Totaj se žali da su nadležnosti opštine ograničene zbog Ministarstva prosvete, tvrdeći da jedina stvar koja je ostavljena u nadležnosti opština ‘pravilno upravljanje školama’.

Totajeva obećanja za obrazovni sektor u Prizrenu svode se na opremanje škola laboratorijama i drugom opremom, i izgradnju više sala za fizičko vaspitanje. On obećava da će izgraditi još obdaništa, ali ne govori o preciznim brojkama.

Kada je reč o unapređenju kvaliteta obrazovanja, Totaj je obećao da će organizovati obuku za nastavnike, povećati stepen bezbednosti u školama i stvoriti uslove koji će omogućiti školama da rade samo jednu smenu.

Haskukin program za obrazovanje počinje njegovim obećanjem o depolitizaciji obrazovnog sistema povećanjem stepena transparentnosti u procesu zapošljavanja u ovom sektoru, te da bi trebalo da zajednica više učestvuje u biranju direktora škola.

Kada je reč o kapitalnim investicijama u obrazovni sektor, Haskuka je konkretniji, obećavajući da će izgraditi četiri nova obdaništa. Međutim, on ne govori o detaljima potencijalnih lokacija, troškovima i održavanju.

Kada govorimo o kvalitetu obrazovanja, Haskuka je obećao da će ulagati u otvaranje novih laboratorija hemije, fizike i biologije, kao i novih objekata za muzička dešavanja, rekavši da će se tako povećati kvalitet. On je naglasio da opština ima loše rezultate na državnim testovima postignuća.

Po pitanju programa, Haskuka obećava da će organizovati dodatne časove za učenike koji imaju jedinstvene talente, kao i za učenike koji stalno pokazuju dobre rezultate. Dalje obećava da će organizovati sportska dešavanja, kroz koja se nada da će identifikovati talentovane mlade ljude i pružiti im podršku za narednu godinu.

Opštinska administracija

Reformisanje opštinske administracije je još jedna oblast kojoj su prioritet dala oba kandidata. Totaj je obećao da će uspostaviti ‘Kancelariju za upravljanje učincima’ koja će imati zadatak da zahteva odgovornost od radnika u administraciji, kao i da sastavi planove za funkcionalnost uprave.

S druge strane, Haskuka obećava da će biti transparentan u svakoj odluci koju donese, uključujući zapošljavanje, trošenje i nabavka. Dalje obećava da će smanjiti broj direktora i proširiti prostor za opštinsku arhivu. Haskuka ima želju da digitalizuje Centar za civilnu službu i osnuje ‘One Stop Shop’ za opštinske usluge.

Problemi s kojima se Prizren suočava cele godine biće izazovna i u sledećem mandatu. U opštini Prizren je bilo najviše zvaničnika koji su optuženi za korupciju, zbog čega su oba kandidata obećala da će reformisati javnu upravu.

Totaj se nikada eksplicitno nije distancirao od prošle uprave i nije bio jasan po pitanju da li će sarađivati sa bivšim kolegama Ramadana Muje, protiv kojih su podignute optužnice, a ako pobedi u trci za gradonačelnika Prizrena. Haskuka je u celoj kampanji kritikovao tu administraciju i obećao da će on biti drugačiji od njih.

Degradacija Istorijskog centra Prizren je drugo pitanje koje će sledeći gradonačelnik morati da reši. Ko god to bude, bez ikakve je sumnje da očuvanje kulturnog nasleđa jeste nešto što se može zaobići. Ostaje da se vidi da li će se degradiranje ovih mesta nastaviti ili će osvanuti novi dan za ova mesta.

Ima i drugih problema, uključujući regulisanje kanalizacije, pružanje dvadesetčetvoročasovnog vodosnabdevanja, uređivanje saobraćaja, pravljenje parking mesta i stvaranje uslova koji bi pospešili turizam u Prizenu.

Građani Prizrena će 19. novembra imati šansu da biraju između dva programa koji teže da pronađu rešenje za ove izazove. Jedan program pripada PDK-u, partiji koja je vodila ovu opštinu u prošla tri mandata, drugi pripada Samoopredeljenju, koje je u svojoj političkoj istoriji vodilo samo jednu opštinu — Prištinu, što je model koji sada koriste u drugim opštinama. K

Ilustracija: K2.0.