ĆASKANJE: INFORMATION!

 • Hronika i fotografije sa događaja
 • NAJLAKŠI NAČIN BORBE PROTIV KORUPCIJE

  Piše Arian Lumezi - 01.10.2018

  U najnovijem Ćaskanju, K2.0 diskutuje o izazovima u pristupu javnim dokumentima.

  U petak, 28. septembra, na Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, K2.0 je održao diskusiju o pravu pristupa javnim dokumentima, pod nazivom “Informacija” u M klubu u Prištini. Panel su činili zamjenik Ombudsmana Majlinda Sinani-Lulaj, direktorica Open Data Kosovo, Bljerta Tači (Blerta Thaçi), i Medžide Demoli-Nimani (Mexhide Demolli-Nimani), direktorica NVO za dobro upravljanje Lëvizja FOL.

  Zajedno sa publikom, panel je diskutovao o pitanjima koja se tiču podnošenja zahtjeva za pristup javnim dokumentima i o količini informacija koje građani kao i profesionalni službenici imaju o ovom procesu.

  Razgovor je započeo sa fokusom na zahtjev koji je Lëvizja FOL uputila za dobivanje dokumenata, ugovora i drugih dosijea vezanih za izgradnju autoputa Morine-Merdare (Morinë-Merdare), a koji je podnijet prije tačno osam godina. Organizacija je izvela Ministarstvo za infrastrukturu pred sud zbog neispunjavanja ovog zahtjeva i kršenja Zakona o pristupu javnim dokumentima.

  Demoli-Nimani je rekla da je Organizacija dobila slučaj u Osnovnom sudu, ali da se Ministarstvo žalilo na odluku i da sada slučaj čeka odluku Apelacionog suda. Dodala je, također, da javnost ima svako pravo da vidi ove dokumente, pogotovo što suma koju je vlada platila za izgradnju ovog autoputa nikada nije otkrivena.

  Direktorica je dodala da je ministarstvo reklo da ne mogu dozvoliti pristup ovim dokumentima jer je Bečel-Enka (Bechtel-Enka) privatna firma, te da su informacije u dokumentima povjerljive. Demoli-Nimani je rekla da ovo nije validan argument jer organizacija nije tražila da vidi iznos novca koji Bečel-Enka ima na svom računu, već samo podatke iz ugovora koje je potpisala vlada i iznos koji su uplatili poreski obveznici.

  Također je dodala da je Lëvizja FOL nedavno dobila pristup još jednom skrivenom ugovoru vezanom za drugi nacionalni autoput — Priština-Gnjilane-Bijela Zemlja (Prishtina-Gjilan-Dheu i Bardhë) — što Demoli-Nimani smatra direktnim rezultatom njene kritike upućene u jednom televizijskom intervjuu Ministarstvu za infrastrukturu.

  Sljedeća je govorila Sinani-Lulaj iz kancelarije Ombudsmena. Ona je rekla da je uloga institucije koju ona predstavlja da analizira svaku žalbu i da se obrati relevantnim institucijama zahtjevajući od njih da primjene zakon i omoguće pristup javnim dokumentima.

  Pozitivan pomak u ovom procesu, prema Sinani-Lulaj jeste da oni dobijaju sve više i više pritužbi, ne samo od od novinara i nevladinih organizacija, već i od drugih građana koji su zainteresovani da budu više uključeni u čitav proces.

  Sinani-Lulaj je naglasila da bi javnost trebala biti bolje informisana i svjesna mogućnosti kojima može držati službenike u svim institucijama odgovornima kada su u pitanju njihove obaveze u vezi sa javnim dokumentima. Ona je dodala da je najteži pristup dokumentima koji prikazuju trošenje javnog novca.

  Zamjenica Ombudsmana je također kritikovala pravosudni sistem zbog nedostatka izvršenja sudskih odluka i implementacije Zakona o klasifikaciji podataka, za koji kaže da se uopšte ne sprovodi.

  Open Data Kosovo pokušava da koristi tehnologiju kako bi olakšala pristup javnim podacima, dokumentima i procesima. Direktorica Bljerta Tači je rekla da je projekat koji je implementirala njena organizacija u saradnji sa opštinom Priština učinila saradnju između zvaničnika efikasnijom i omogućila građanima pristup svim javnim ugovorima. Javnost također može pratiti napredak implementacije u realnom vremenu koristeći online platformu.

  Tači je dodala da bi čitav proces slanja zahtjeva i dobijanja dokumenata iz institucija mogao biti jednostavniji ukoliko bi sve uključene strane više koristile tehnologiju.

  Tema vezana za Nacrt zakona o pristupu javnim dokumentima je također bila važan dio diskusije. Sinani-Lulaj je izrazila “maksimalnu rezervisanost” prema dijelu nacrta zakona koji predlaže formiranje nove institucije koja bi mogla nadzirati primjenu zakona. Ova nova institucija, prema njenim riječima, stvorila bi više neizvjesnosti nego što bi pomogla, jer bi ometala rad Ombudsmana.

  Demoli-Nimani je također kritikovala nacrt zakona, podcrtavajući neke dijelove koje je ona smatrala nepotrebnim i neupotrebljivim. Citirala je član o ‘statističkoj povjerljivosti’, za koji kaže da je apsurdan i smatra da bi mogao omogućiti institucijama, kao što je naprimjer Agencija za statistiku Kosova, da odbiju pristup dokumentima.

  Još jedan element nacrta zakona koji Demoli-Nimani smatra problematičnim je onaj u kojem se kaže da institucije mogu razmatrati koji zahtjev imaju legitimnu osnovu, a koji ne, ostavljajući više prostora za odbijanje zahtjeva.

  Na pitanje publike da li je traženje dokumenata vezanih za starije slučajeve bilo korisno, direktorica Lëvizja FOL je naglasila da je ovo od ključnog značaja. Ona smatra da, iako se radi o starijim činjenicama, otkrivanje javnih dokumenata može učiniti javnost bolje informisanom, povećati transparentnost i dovesti do smanjenja broja slučajeva korupcije.

 • O ovom razgovoru
 • Pridružite se Ćaskanju  K2.0 u Petak, 28. Septembra, u Klubu M.

  Kosovska vlada je učinila da joj jedan od prioriteta bude borba protiv korupcije — ali kada pomislite na nedavno podignutu optužnicu u slučaju ‘Pronto’, ozbiljne navode o političkom mešanju u sudski sistem i manipulaciju sa listom imena ratnih veterana, čini se da vlada ima dosta posla koji treba da obavi!

  Da se odmaknemo od visokoprofilisanih slučajeva, u borbi za transparentnost institucija, informisani građani koji mogu da zahtevaju odgovornost od institucija i zvaničnika jesu ključ prave demokratije. To znači da treba da imate pristup javnim dokumentima i odlukama.

  Pravno gledano, građani Kosova imaju puno pravo da zahtevaju pristup javnim dokumentima i da poznaju detalje o tome koliko je predsednik potrošio na vino ili koliki je trošak napravljen u budžetu za izgradnju novog auto-puta. U praksi, realnost je vrlo drugačija. Često se kaže da je informacija  moć, ali se ona na Kosovu prečesto tretira kao povlastica.

  U našem najnovijem Ćaskanju, želimo da diskutujemo o transparentnosti kosovskih institucija. Koji su postojeći mehanizmi za osiguranje odgovornosti? Kako pristup javnim dokumentima doprinosi borbi protiv korupcije? S kojim se problemima novinari i drugi građani suočavaju kada je reč o pristupu javnim dokumentima? Imaju li kosovski građani zaista pristup svim informacijama kojima žele da pristupe? Kakvi će koraci morati da se preduzmu da bi Kosovo postalo otvorena demokratija?

  Pridružite nam se u 18.00 u petak, 28. septembra, u klubu M, gde ćemo održati otvorenu, participativnu diskusiju; pozabavićemo se svim ovim pitanjima i više od toga. Pozvali smo nekoliko ljudi kako bismo otvorili razgovor:

  –Medžide Demoli-Nimani (Mexhide Demolli-Nimani) – direktorka Inicijative FOL

  –Bljerta Tači (Blerta Thaci) – izvršna direktorka organizacije Open Data Kosovo

  –Hiljmi Jašari – zaštitnik građana

  –Donjeta Gaši (Gashi) – direktorka Kancelarije za odnose sa javnošću Kabineta premijera

  Diskusiju će moderirati Arijan Ljumezi (Arian Lumezi) iz K2.0.K

  *Obezbeđen prevod za engleski.

  Ovo Ćaskanje sprovodi Kosovo 2.0, a finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, uz podršku BIRN-a i AGK-a.

 • Poledajte ovo izdanje
 • O sagovornicima
 • Time:

  6:00 pm

  Place:

  Klub M

  Date:

  28/09/2018