Perspektive | Mediji

Dobro došli na onlajn časopis K2.0

Piše - 04.10.2016

Dok se krećemo ka novoj eri, K2.0 će nastaviti da preispituje, izaziva i nadahnjuje.

Danas lansiramo novi onlajn časopis Kosova 2.0, čime se obeležava značajna prekretnica u našem medijskom prisustvu. Tokom proteklih šest i po godina, K2.0 je uvelo širok spektar novinarskih formata. Godine 2010, ono je lansiralo prvu blogersku platformu na Kosovu. Godinu dana kasnije, počeli smo sa prvim štampanim izdanjem našeg tematskog časopisa koji je ove godine završen i koji je kolekcija od 10 časopisa. Štaviše, tokom sveg ovog vremena, oduvek smo težili da uvodimo inovativne i pronicljive načine za povezivanje javnosti sa našim sadržajem, bilo da je to onlajn ili oflajn.

Od samog početka, naš rad se zasniva na uverenju da, kao medijska organizacija, imamo obavezu prema društvu da doprinesemo informisanijoj javnoj raspravi, raspravi u kojoj nekoliko različitih glasova preovlađuje, a sa građanima u prvim redovima našeg poduhvata. Mi smo se usredsredili na to da naglasimo određena pitanja, narative i iskustva koji su marginalizovani, ili čak sasvim isključeni iz tokova, kako iz mejnstrim diskursa i medijskih praksi tako i u okviru istih.

Kako se krećemo ka novoj eri K2.0 u formatu onlajn časopisa, vidimo naš rad kao deo principa koji se suviše često uzima zdravo za gotovo, ili se danas čak i potcenjuje — a to je da u našim društvima koja počivaju na informacijama, novinarstvo koje je nezavisno od bilo koje vrste političkih ili finansijskih interesa, za šta treba vremena da se informiše, objasni i analizira, jeste od suštinskog značaja ako ćemo doprineti introspektivnom društvu. A u današnjem okruženju koje je zasićeno medijima, takvo novinarstvo je sve više postajalo izuzetak, umesto očekivanje.

S jedne strane, informacijama je danas lakše pristupiti nego ikada dosad, dok su mogućnosti da građani učestvuju i budu kreatori podjednako velike. Digitalno doba je, bez ikakve sumnje, pružilo širok spektar alatki i formata koji su, umnogome, povećali broj prilika za participativnu politiku i doveli do proizvodnje vesti i informacija. Onlajn svet je postao javna sfera za sebe, prostor u kom se informacije, misli i mišljenja dele i u kom se održavaju diskusije.

Nezavisni medij mora da bude zasnovan na etičkim principima i da prepoznaje moć reči.

S druge strane, kako se mediji sve više i više vode kao biznisi, oni su uveliko vođeni novčanom dobiti. Kratke, brze, skandalozne, personalizovane vesti — to su samo neke od preovlađujućih medijskih praksi i pristupa jer klikovi zamenjuju posvećene čitaoce, dok zarada od reklama menja uticaj koji novinarstvo može imati. Pritisak komercijalizacije sve više ohrabruje preteranu naglašenost onog trivijalnog i popularnog, čime se zanemaruje ono sadržajno, informativno i bitno kada je reč o stvarima i pitanjima koja su zaista važna. Kako je tržište to koje upravlja odlukama urednika medija, javnost se posmatra i tretira kao komoditet umesto kao slobodomisleći pojedinci.

Međutim, ne možemo meriti medijsku nezavisnost ili govoriti o njoj samo u vezi sa političkim, finansijskim ili poslovnim pritiscima, jer se to ne odnosi samo na donošenje odluka na održivom tržištu ili pod ograničenjima. Nezavisni medij je onaj medij koji stalno iznova procenjuje svoju funkciju unutar društva, što je samosvestan i čak samokritičan. Štaviše, takav medij takođe priznaje da ima mnoge društvene uloge — da treba da objasni nešto koliko i da ispita, da informiše kao i da zabavi. Sve vreme, nezavisni medij mora da bude zasnovan na etičkim principima i da prepoznaje moć reči. Jezik nije samo tehnička alatka koju koristimo za komunikaciju; kroz jezik mi konstruišemo značenje, a ta značenja postaju način na koji gradimo znanje i razumemo društvo oko sebe.

Svakako da finansijska ograničenja nije moguće lako odagnati. Ona su i kod nas u K2.0 uzela svoj danak, jer smo morali da donesemo tešku odluku da završimo naše štampano izdanje ove godine. To nije bila laka odluka. S jedne strane, ona je donesena usled visoke cene proizvodnje časopisa koje su stalno generisale finansijske prepreke i pritiske na dugoročnu održivost naše organizacije. S druge strane, činjenica da Kosovu fali snažna i privatna industrija oglašavanja i reklama, kada ste nezavisni od interesa politike i poslovnih krugova, to čini gotovo nemogućim da jedan medij pronađe nezavisne finansijske modele.

Iako smo čvrsto ubeđeni da će naše štampano izdanje nastaviti da živi u rukama naših čitalaca, mi ćemo i dalje biti posvećeni da vam donesemo isto iskustvo i novinarsku snagu u časopisu u onlajn sferi. Naš časopis se zasniva na osnovnim principima novinarstva: da služimo javnom dobru i da donosimo odluke na osnovu javnog dobra. Ključni element je priznati da javnost nije homogena; ako se to ne shvati, onda to dovodi do isključenja i marginalizacije različitih glasova u društvu, čime se priča svodi na linearna ili singularna shvatanja.

Novinarstvo u dugoj formi je format koji je i dalje relevantan, bez obzira na to što nas neprestano teraju da razmišljamo drugačije.

Zato je “novinarstvo za koje treba vremena” da se presluša, razume, informiše, objasni i kontekstualizuje — bez obzira na to na šta nas ciklus vesti 24/7 tera da mislimo da je naredno alarmantno pitanje — jeste ključno za dobrobit i budućnost naših društava. Narativno novinarstvo u dugoj formi je format koji je i dalje relevantan, bez obzira na to što nas neprestano teraju da razmišljamo drugačije.

Stalno slušam svoje studente novinarstva na univerzitetu kako pričaju da je uloga i funkcija onlajn medija da daju informaciju što je brže i kraće moguće. Smatram da je to percepcija i uverenje koje su stekli na osnovu svakodnevnih primera i susreta sa modernim vestima. Iako će uvek postojati potreba za postojanjem medijskih platformi koje su dobro informisane, imperativ je da je ta platforma kompletirana novinarstvom u dugoj pisanoj formi, u obliku narativa i objašnjenja, što sve pruža čvrste osnove na kojima se može doprineti većoj debati u društvu. Jer, kada govorimo o tome da su građanska prava nekoga prekršena, kako neka korupcionaška šema podriva osnove našeg društva, ili kako političkoj eliti fali fundamentalno liderstvo — tvit od 140 karaktera, jedan jedini citat predstavljen kao novinski članak ili prikazivanje nečijeg stava bez pružanja neophodnog konteksta prosto nije dovoljno.

To su neka od pitanja i ubeđenja koja su vodila ka kreiranju ovakve strukture K2.0 koju danas lansiramo i zašto ćemo nastaviti da pravimo sadržaj u dugom formatu.

Dok lansiramo naš novi veb-sajt, mi vam nećemo samo predstaviti novi dizajn. Odeljci/sekcije našeg onlajn časopisa su promišljeni i izrađeni na osnovu diskusija o pitanjima s kojima se mediji danas suočavaju — članci U detalje i reportaže koje se podrobnije bave datim pitanjem; analize i komentari iz niza Perspektiva koje intrigiraju, preispituju i izazivaju; razgovori Jedan na jedan koji izazivaju razgovore i nadahnjuju; Ukratko o krupnim vestima i događajima, dok se nikada ne zanemaruje važnost konteksta; i Blogovi koji ohrabruju građane da nastave da dele svoja iskustva i jačaju shvatanje jedni drugih o svetu koji ih okružuje.

Kao onlajn časopis, K2.0 će uvek ostati verno našim korenima kao mesto na kom se mogu čuti raznoliki stavovi, ali ćemo se sve vreme razvijati onako kako bismo zadovoljili potrebe našeg savremenog društva. Nastavićemo da verujemo da reči i slike mogu da ojačaju pojedince i čitava društva, te se nadamo da će vas takva naša ubeđenja naterati da se i sami uključite.K