Piše - 27.04.2020

Potraga za nestalima.

Ukupno 1646 osoba i dalje se vodi kao nestalo u ratu na Kosovu. Dvadeset godina kasnije, porodice nestalih još uvijek tapkaju u mraku. Aktivnosti međunarodnih radnih grupa, suđenja i diplomatski napori ipak nisu bili dovoljni da se utvrdi sudbina onih koji se nikada nisu vratili.

U ovom videu ćemo načas zastati da bismo saznali kakav je zakonski status nestalih lica i ko je odgovoran za njihov pronalazak. K

Napisala: Kristina Mari (Cristina Marí)

Uredila: Bronvin Džouns (Bronwyn Jones)

Dizajn i animacija: Kokkra

Ton: Studio 11 Priština

Snimio: Matje Žufre (Matthieu Jouffre)

 


 

 

Ovaj video je pripremljen uz finansijsku podršku Europske unije. Sadržaj videa je isključiva odgovornost organizacije Kosovo 2.0 i Centra za humanitarno pravo Kosova te nužno ne odražava stavove Europske unije