Nga - 27.04.2020

Kërkimi për të zhdukurit.

Ende janë 1,646 njerëz të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Por, edhe 20 vjet më vonë, familjet e të zhdukurve mbesin në terr. Grupet punuese ndërkombëtare, gjykimet dhe përpjekjet diplomatike nuk kanë qenë të mjaftueshme për të kuptuar çfarë ka ndodhur me ata që nuk u kthyen kurrë.

Në këtë video, e bëjmë një hap prapa dhe mundohemi ta kuptojmë se si njihen ligjërisht njerëzit e zhdukur nga lufta në Kosovë dhe kush është përgjegjës për gjetjen e tyre.K

Teksti: Cristina Mari.

Redaktimi: Bronwyn Jones.

Dizajni dhe animacioni: Kokrra.

Audio: Studio 11 Prishtinë.

Video: Matthieu Jouffre.

 


 

 

Kjo video është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përgjegjësia për përmbajtjen e saj i takon vetëm Kosovo 2.0 dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë dhe nuk i pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.