ČLANCI AUTORA/KE: Abit Hodža

Abit Hodža je doktorant i istraživač koji se fokusira na temu “medijska proizvodnja u sukobima”, sa fokusom na Balkan, Srednji istok i Velike reke u Africi. Takođe, istražuje tranzicionu pravdu i novinarstvo, proizvodnju vesti koje pobuđuju na sukobe, samocenzuru i narative prepričavanja.