ČLANCI AUTORA/KE: Abit Hodža

Abit Hodža je predavač i istraživač na Univerzitetu u Agderu, Norveška. Posjeduje akademsko iskustvo u oblasti istraživanja medija, a u kontekstu sukoba u Africi, Evropi i na Bliskom istoku.

Završio je diplomske studije žurnalistike te politike odbrane i razvoja. Trenutno je doktorand na LMU-u u Minhenu, i to u oblasti proizvodnje vijesti o sukobima. Jedan je od istraživača koji su realizovali studiju Worlds of Journalism za Kosovo.

Možete ga pratiti na Twitteru: @abithoxha.