ČLANCI AUTORA/KE: Ana Brakus

Ana Brakus živi i radi u Zagrebu kao novinarka tjednika Novosti. Godinama aktivno zagovara prava LGBT osoba i prava žena. Unatoč svemu, voli politiku.

Monografije | LGBTI prava | LGBTI

Regionalna borba za prava

Piše - 09.10.2017

LGBT aktivizam na Zapadnom Balkanu se vraća nekoliko decenija unazad.

Blogbox | Aktivizam

Snažan otpor konzervativnoj revoluciji u Hrvatskoj

Piše - 22.05.2017

Feminističkom akcijom protiv ultrakonzervativnih ideja.