ČLANCI AUTORA/KE: Ana Brakus

Ana Brakus živi i radi u Zagrebu kao novinarka tjednika Novosti. Godinama aktivno zagovara prava LGBT osoba i prava žena. Unatoč svemu, voli politiku.