ČLANCI AUTORA/KE: Anita Nikaj

Anita Nikaj je završila studije novinarstva na Univerzitetu u Prištini. Aktivna je kao feministička aktivistkinja. Anita Nikaj je učestvovao/la u programu stažiranja u okviru projekta „Inovacije za otporne medije i angažman građana“ koji je finansirala Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a koji su realizovali K2.0 i Institut GAP.