ČLANCI AUTORA/KE: Ardit Namani

Ardit Namani je završio studije ekonomije na Univerzitetu u Prištini. Ardit je učestvovao/la u programu stažiranja u okviru projekta „Inovacije za otporne medije i angažman građana“ koji je finansirala Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a koji su realizovali K2.0 i Institut GAP.