ČLANCI AUTORA/KE: Artan Mustafa

Artan Mustafa je istraživač u oblasti socijalnih politika. Studirao je političke nauke i održivi razvoj na Bečkom univerzitetu, Univerzitetu u Upsali (uključujući Univerzitet u Tokiju) i Univerzitetu u Prištini. Bio je urednik u redakciji Gazeta Jeta ne Kosove (2011-2013).

Perspektive | Zdravlje

Planovi za zdravstveno osiguranje produbiće privatizaciju [...]

Piše - 05.06.2018

Primena će biti na štetu onih koji su finansijski u najnepovoljnijem položaju

Perspektive | Economy

Preispitivanje kosovskog državljanstva

Piše - 16.02.2018

Ekonomske politike nisu uspele da reše problem neravnopravnosti.