ČLANCI AUTORA/KE: Arton Demhasaj

Arton Demhasaj je izvršni direktor nevladine organizacije “Ćohu!”, što je jedan od najistaknutijih think-tankova za javne politike na Kosovu. Ima dve univerzitetske diplome iz oblasti političkih i sudskih nauka sa Univerziteta u Prištini.

Perspektive | Izbori2017

Finansiranje stranaka na Kosovu

Piše - 02.06.2017

Klijentelističke veze i manjak nezavisne revizije.