TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Arton Demhasaj

Arton Demhasaj – është Drejtor Ekzekutiv i organizatës jo-qeveritare “Çohu!”, një nga think-tank me të shquara në Kosovë sa i përket politikave publike. Arton Demhasaj mban dy diploma BA në shkencat politike dhe jurudik, nga Universiteti i Prishtinës. Gjithashtu është magjistër në shkencat politike dhe po vazhdon magjistraturën në drejtimin juridiko-penal.