ČLANCI AUTORA/KE: Besnik Boletini

Besnik Boletini je magistrirao sociologiju na Univerzitetu u Prištini. Najčešće piše o socijalnim temama, ekonomiji i zdravstvu,  a za svoje tekstove je dobio nekoliko nagrada na Kosovu. Trenutno radi u kosovskom Centru a istraživačko novinarstvo, P. Besnik je stipendista programa Novinarstvo za ljudska prava (2018. godina)