TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Besnik Boletini

Besnik Boletini ka mbaruar studimet master në Universitetin e Prishtinës, Departamenti i Sociologjisë. Kryesisht shkruan për çështje shoqërore, ekonominë dhe fushën e shëndetësisë – shkrime për të cilat është shpërblyer me disa çmime viteve të fundit në Kosovë. Aktualisht punon në Qendrën Kosovare për Gazetari Hulumtuese, Preportr. Besniku është përfitues i programit të K2.0, Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2018).

Bursa | Në thelb | Të Drejtat e Njeriut | Të drejtat e punëtorëve

Varfëri, pasiguri, vdekje

Nga - 10.12.2018

Punëtorët e ndërtimtarisë në Kosovë po rrezikojnë jetën për punë.