ČLANCI AUTORA/KE: Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders je međunarodna organizacija sa sjedištem u Štokholmu, Švedska, koja se bavi ljudskim pravima. Konkretno rade na zaštiti građanskih i političkih prava ljudi. Civil Rights Defenders je registrovana kao švedska neprofitna organizacija koja je religijski i politički nezavisna.