TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders është një organizatë ndërkombëtare e të drejtave të njeriut me seli në Stokholm të Suedisë. Ata mbrojnë të drejtat civile dhe politike të njerëzve. Civil Rights Defenders është organizatë e regjistruar suedeze jofitimprurëse, pa lidhje fetare ose politike.