ČLANCI AUTORA/KE: Danijela Majstorović

Danijela Majstorović redovna je profesorica anglističke lingvistike i trenutno stipendistkinja Fondacije Humboldt na Univerzitetu Justus Liebig u Giessenu. Jedna je od osnivačica Banjalučkog socijalnog centra BASOC i programska direktorica Feminističkog festivala BLASFEM. Piše i istražuje teme poput migracija, društvenih pokreta, feminizma, marksizma i dekolonijalnosti u post-jugovenskom prostoru.