ČLANCI AUTORA/KE: Davor Konjikušić

Davor Konjikušić je novinar i vizuelni umjetnik iz Zagreba, Hrvatska. Studirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i fotografiju na Akedemiji dramskih umjetnosti, Zagreb. Radi i kao predavač i istraživač.