ČLANCI AUTORA/KE: Dita Dobranja

Dita Dobranja je ekonomistica koja se primarno bavi ekonomijom tržišta rada, rodnom ekonomijom i međunarodnom trgovinom. Diplomski studij međunarodne ekonomije završila je na Američkom univerzitetu u Vošingtonu. Dita je kao stručnjakinja za ekonomiju uključena u razne projekte, a trenutno predaje i na kosovskom RIT-u te uređuje Feminist ikonomiks (Feminist Economics). Također piše tekstove za platformu “Iksploring ikonomiks” (Exploring Economics).

Perspektive | Izbori 2019

PAN nastavio trend krojenja politike prema univerzalnoj veličini za muškarce

Piše - 26.09.2019

Odlazeća vlast, kao ni prethodne, nije učinila ništa da bi regulative prilagodila i ženama.

Perspektive | Economy

Prikrivena stagnacija privatnog sektora

Piše - 06.06.2019

Dok Kosovo naizgled briljira u “lakoći poslovanja”, lokalno poduzetništvo nije u sjajnom položaju.