ČLANCI AUTORA/KE: Dita Dobranja

Dita Dobranja je ekonomistkinja koja radi u oblasti ekonomije tržišta rada, ekonomije u odnosu na polove i međunarodne trgovine. Magistrirala je međunarodnu ekonomiju na Američkom univerzitetu u Vašingtonu. Dita trenutno radi kao viša istraživačica na Institutu Riinvest i kao predavačica na Koledžu Riinvest, gde drži predavanja u vezi sa privredom i preduzetništvom. Urednica je portala Feministička ekonomija i autorka platforme “Istraga o ekonomiji” (Exploring Economics).

Perspektive | Economy

Prikrivena stagnacija privatnog sektora

Piše - 06.06.2019

Dok Kosovo naizgled briljira u “lakoći poslovanja”, lokalno poduzetništvo nije u sjajnom položaju.