ČLANCI AUTORA/KE: Dita Dobranja

Dita Dobranja je ekonomistica koja se primarno bavi ekonomijom tržišta rada, rodnom ekonomijom i međunarodnom trgovinom. Diplomski studij međunarodne ekonomije završila je na Američkom univerzitetu u Vošingtonu. Dita je kao stručnjakinja za ekonomiju uključena u razne projekte, a trenutno predaje i na kosovskom RIT-u te uređuje Feminist ikonomiks (Feminist Economics). Također piše tekstove za platformu „Iksploring ikonomiks“ (Exploring Economics).