TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Dita Dobranja

Dita Dobranja është ekonomiste e fokusuar në ekonominë e tregut të punës, ekonominë gjinore, dhe tregtinë ndërkombëtare. Ajo ka kryer studimet master në ekonomi ndërkombëtare në American University në Washington DC. Tani, Dita punon si hulumtuese e avancuar në Riinvest Institute dhe si ligjëruese në Riinvest College, ku ligjëron për ekonomi dhe sipërmarrësi. Ajo është gjithashtu redaktore e Feminist Economics dhe autore e platformës “Exploring Economics” (Eksplorimi i ekonomisë).

Pikëpamje | Ekonomia

Stagnimi i fshehtë i sektorit privat

Nga - 06.06.2019

Ndërmarrjet private po ballafaqohen me vështirësi prapa ‘lehtësisë së biznes-bërjes’ që po lartësohet në Kosovë.