TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Dita Dobranja

Dita Dobranja është ekonomiste e fokusuar në ekonominë e tregut të punës, ekonominë gjinore dhe tregtinë ndërkombëtare. Ajo i ka kryer studimet masters në degën e ekonomisë ndërkombëtare në Universitetin Amerikan në Uashington DC. Dita punon si ekonomiste në projekte të ndryshme. Aktualisht ligjëron në RIT Kosovo dhe është autore në platformën “Exploring Economics” (Eksplorimi i Ekonomisë).

Pikëpamje | Ekonomia

Politikëbërja e PAN e fokusuar vetëm tek burrat

Nga - 26.09.2019

Administrata në largim, si ato para saj, nuk ka bërë politika për gra.

Pikëpamje | Ekonomia

Stagnimi i fshehtë i sektorit privat

Nga - 06.06.2019

Ndërmarrjet private po ballafaqohen me vështirësi prapa ‘lehtësisë së biznes-bërjes’ që po lartësohet në Kosovë.