ČLANCI AUTORA/KE: Donika Gashi

Donika Gaši je završila političke nauke na Univerzitetu u Prištini. Godine 2015, počela je da radi kao novinarka na info-desku i onlajn novinskom portalu Klana Kosova. Od 2016. radi kao novinarka i producentkinja televizijske emisije “NIN” koja se, uglavnom, bavi društvenim i kulturnim temama. Donika je dobitnica stipendije programa K2.0 pod nazivom Izveštavanje o ljudskim pravima (krug 2019).